referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
v paragrafe 5 sú charakterizované podrobnosti o týchto príjmoch, napr. aj to, že pokiaľ používa zamestnanec služobné auto na súkromné účely – napr. s ním chodí domov , musí si k ročnému príjmu pripočítať 1% zo vstupnej ceny vozidla za každý aj začatý kalendárny mesiac takéhoto používania
takisto je v tomto paragrafe určené, čo všetko nie je predmetom dane – napr. cestovné náhrady, nepeňažné plnenie ( osobné ochranné pomôcky, pracovné oblečenie, hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, náhrada za používanie vlastného náradia...)

b) príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu - §6 :
1. z podnikania
- príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva
- príjmy zo živnosti
- príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov
- príjmy spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s.

2.z inej samostatne zárobkovej činnosti
– z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, vrátane autorských práv a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady
- z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním
- znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu
3. z prenájmu
- príjmy z prenájmu nehnuteľností

v paragrafe 6 je uvedené aj to, že medzi príjmy z podnikania sa počítajú aj príjmy z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka, úroky z bežných účtov, z predaja podniku alebo jeho časti, výška odpusteného dlhu...
zároveň je v tomto paragrafe uvedené, že pokiaľ FO, na ktorú sa vzťahuje tento paragraf, nie je platcom DPH, nemusí viesť účtovníctvo, vtedy sa jej odpočítavajú výdavky vo výške 25%príjmov (bez dokladov, pričom sa sem nezarátavajú povinné odvody do fondov a príspevky) a tento rozdiel je daňovým základom, pokiaľ sa jedná o remeselnú živnosť, môže si uplatniť výdavky do výšky 6O%

c) príjmy z kapitálového majetku - §7:
- úroky a ostatné výnosy z cenných papierov
- úroky, výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu okrem úrokov uvedených v predchádzajúcom paragrafe
- úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hidnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov v.o.s
- dávky z doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu a zo starobného dôchodkového sporenia
- plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku ( aj jednorazové vyrovnanie pri predčasnom ukončení poistenia)
- výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja
v paragrafe sa vymedzuje, ktoré z týchto príjmov sa započítavajú do základu dane v plnej výške, bez možnosti odpočítania výdavkov...

d) ostatné príjmy - §8 – sú najmä:
- príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej činnosti, lesného a vodného hospodárstva, z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí
- príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti
- príjmy z predaja hnuteľných vecí
- príjmy z prevodu opcií
- príjmy z prevodu cenných papierov
- príjmy z prevodu účasti ( podielu ) na s.r.o., k.s., družstva
- príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu
- dôchodky a podobné opakujúce sa pôžitky
- výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní
- ceny z verejných súťaží....aj športových ( ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci SZČO)
v paragrafe sa ďalej uvádzajú podrobnosti o možnostiach uplatnenia výdavkov ai. – napr. pri príjmoch z príležitostnej poľnoh. výroby sa pri nevykazovaní výdavkov tieto uplatňujú paušálne vo výške 25%
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.