referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Justína
Nedeľa, 14. apríla 2024
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
oslobodenie od dane – v paragrafe 9 sú vymenované určité príjmy, ktoré sú za určených podmienok oslobodené od dane – napr. príjmy z predaja nehnuteľnosti, ak ju mal vo vlastníctve aspoň 2 roky pred predajom a zároveň tam mal trvalé bydlisko, ak tam nemal trvalé bydlisko, tak ju musí mať vo vlastníctve aspoň 5 rokov, príjem z predaja hnuteľnej veci( ak sa o nej neúčtovalo)..., dávky sociálneho poistenia, nemocenského zabezpečenia...

Základ dane
– sa pri viacerých druhoch príjmov zistí ako súčet čiastkových základov dane
u daňovníka, ktorý účtuje v JÚ je základ dane rozdiel medzi príjmami a výdavkami,
u daňovníka, ktorý účtuje v PÚ sa základ dane zistí z výsledku hospodárenia
Výsledok hospodárenia a rozdiel medzi príjmami a výdavkami sa pri zisťovaní základu dane môže:
-zvýšiť o sumy, ktoré nemožno podľa zákona zahrnúť do daňových výdavkov, alebo nie v takej výške ( aj keď sme ich v skutočnosti vynaložili )
-zvýšiť o sumy, ktoré nie sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sú zahrňované do základu dane
-znížiť o sumy, ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, ale podľa zákona sa nezahrnú do základu dane
-od základu dane sa môže odpočítať aj daňová strata ( § 3O)
paragrafy 17 – 19 podrobne určujú čo sa môže uplatniť ako daňový výdavok a za akých podmienok ( odvody do fondov, odpisy majetku ap)

Nezdaniteľné časti základu dane (NČZD)
– je to suma zodpovedajúca l9,2 násobku sumy životného minima platného k l. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na daňovníka – pre rok 2OO4 je výška tejto ročnej nezdaniteľnej časti na daňovníka 87 OOO Sk ( znamená to, že pokiaľ nezarobí niekto v danom roku viac ako toto číslo, neplatí daň vôbec )
- je to suma v takej istej výške a to na manžela(-lku) žijúceho v jednej domácnosti, ak nemá vlastný príjem alebo jeho príjem je menší ako táto suma ( vtedy je nezdaniteľnou časťou hodnota tohto rozdielu)
-táto nezdaniteľná časť sa netýka pracujúcich dôchodcov – tí, keďže majú dôchodok – to sa berie ako nezdaniteľná časť a ich príjem ( či zo závislej činnosti alebo podnikania ) sa o túto nezdaniteľnú časť pred zdanením neznižuje

Sadzba dane
- je l9%, počítajú sa z daňového základu zníženého o daňovú stratu a nezdaniteľné časti základu dane

Daňové priznanie
– sa podáva do 31.marca nasledujúceho roku, zároveň sa musí aj daň zaplatiť
paragraf 32 presne uvádza, kto kedy musí a nemusí podať DP, zjednodušene môžeme povedať, že pokiaľ FO pracovala len u jedného zamestnávateľa, ktorého požiadala o ročné zúčtovanie preddavkov na daň a nemá žiadne ďalšie príjmy podliehajúce dani, tak takáto osoba nemá povinnosť podať DP. Akonáhle FO pracovala u viacerých zamestnávateľov, alebo má aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, alebo má len iné príjmy ako zo závislej činnosti, musí podať DP.
V súčasnosti existuje viacero druhov tlačív na daňové priznanie na daň z príjmu fyzických osôb a to podľa, aké druhy príjmov FO má.
Na tlačive daňového priznania si daňovník vypočíta daňovú povinnosť, odpočíta prípadné preddavky na daň, ktoré už zaplatil, alebo ktoré mu zamestnávateľ strhol, po odpočítaní dostane buď
+ číslo – vtedy ide o daňový nedoplatok – teda daň na úhradu, je to suma, ktorú musí do 31.3. zaplatiť
- číslo – vtedy ide o daňový preplatok – to je suma, na ktorú má daňovník nárok, že mu ju vrátia – ale nevracajú ju automaticky, musí si o ňu požiadať osobitným listom
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.