referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
Preddavky na daň
- pri príjmoch zo závislej činnosti zamestnávateľ zráža preddavok na daň a to s tzv. zdaniteľnej mzdy – to je suma – úhrn zdaniteľných príjmov znížený o sumy zrazené na poistné a povinné príspevky a o nezdaniteľnú časť základu dane ( prípadne o túto sumu na manžela – u obidvoch súm ide o 1/12 NČZD), preddavok na daň sa platí vo výške 19%. Pokiaľ má daňovník deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus, vypočítaný preddavok sa znižuje o 1/12 sumy daňového bonusu
- pri iných príjmoch – napr. z podnikania, platí preddavky na daň len ten daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 2O OOO Sk, pokiaľ bola do výšky 5OO OOO Sk, platí preddavky štvrťročne a to vo výške ¼ poslednej známej daňovej povinnosti, sú splatné na konci každého štvrťroka. Ak presiahla 5OO OOO, platí preddavky mesačne, vo výške 1/12, do konca každého mesiaca. V odôvodnených prípadoch môže správca dane rozhodnúť inak. Daňový bonus
- daňovník, ktorý mal v zdaňovacom období zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, môže si uplatniť daňový bonus v sume 4 8OO Sk ročne na každé vyživované nezaopatrené dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. O sumu bonusu sa znižuje daň !!!! nie základ dane ( pre daňovníka je to tak oveľa výhodnejšie )
-ak suma dane vypočítaná za príslušné zdaňovacie obdobie je nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu, daňovník, ktorý podáva daňové priznanie, požiada správcu dane o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu a sumou dane vypočítanou za príslušné zdaňovacie obdobie.

CHARAKTERISTIKA CESTNEJ DANE
Zákon č.87/1994 Zb. o cestnej dani

- jej platiteľmi sú fyzické a právnické osoby, ktoré prevádzkujú motorové vozidlá na pozemných komunikáciách v SR v rámci svojej podnikateľskej činnosti ( môže byť buď vlastníkom aj prevádzkovateľom alebo len prevádzkovateľom – napr. pri leasingu) – teda aj cudzinci, ktorí napr. prechádzajú cez územie SR s tovarom alebo pre tovar
- predmetom dane je vozidlo, ktoré má pridelené evidenčné číslo a používa sa na podnikanie
- určité vozidlá sú od dane oslobodené – napr. sanitky, pošta, smetiarske, linkové autobusy...
- základom dane pri jej výpočte je
1. u nákladných vozidiel a autobusov je ich celková hmotnosť v tonách a počet náprav
2. u osobných vozidiel je zdvihový objem motora v cm3
- sadzba dane je ročná, nie je percentuálna, ale je to pevná suma uvedená v prílohe zákona, jej výška je stála bez ohľadu na to, ako často sa vozidlo využíva a koľko km sa na ňom najazdí
 
späť späť   4  |  5  |   6  |  7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.