referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenka
Sobota, 23. septembra 2023
Daňová ústava SR
Dátum pridania: 19.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Cybereve
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 668
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 21m 50s
Pomalé čítanie: 32m 45s
 
- výška dane napr. pre osobné motorové vozidlá s objemom 1200-1500 cm3 je 2 900 Sk, najvyššia je pre nákladné vozidlá s 3 nápravami s hmotnosťou nad 40t – 71 800 Sk
- výpočty dane pre vozidlá v medzinárodnej premávke sú uvedené v zákone – napr. daň za jedno vozidlo na jeden deň je jedna päťdesiatina ročnej sadzby dane používanej pre vozidlá evidované v tuzemsku, min. ale 500 Sk
- daň sa platí vopred, bez vyrubenia (tj. nečakáš, kým ti príde pokyn od DÚ – zaplať!, musíš na to myslieť sám) a to naraz, najneskôr do 31. januára, alebo pri sume nad 50 000 Sk sú možné 4 rovnaké splátky (31.1.,30.4.,31.7.,31.10.), pri sumách nad 250 000 Sk v mesačných splátkach
- je súčasťou podnikateľských nákladov
- daňovník sa musí zaevidovať na daňovom úrade ako platca cestnej dane najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca po tom, ako začal automobil používať na podnikanie ( pokiaľ sa jedná o nového daňovníka) – ale za prvý mesiac neplatí – napr. auto začal používať 6.6. – do konca júla musí podať daňové priznanie ( tlačivá sú na DÚ ), zaplatiť daň, jej výška (sám si ju musí vypočítať ) je len za 6 mesiacov – výpočet : celoročná výška dane / 12 , vynásobiť počtom mesiacov – 6 v tomto prípade
- keď firma neplatí cestnú daň, nemôže ani vykazovať v účtovníctve náklady spojené s prevádzkovaním motorových vozidiel
- cudzinci sa musia prihlásiť a zaplatiť cestnú daň v adekvátnej výške pri vstupe do SR – na colnici, tam je jej vyberanie je v správe colných orgánov, ale keď potom zistí, že sa tu zdrží dlhšie ako si zaplatil – napr. ešte čaká – nevyložil, môže ju doplatiť aj na DÚ, prípadne pri odchode zo SR zase na hranici – tam má možnosť zaplatiť ju aj vo valutách – kurzom NBS.

DRUHY NEPRIAMYCH DANÍ, SPOSOBY ICH VÝPOČTU PODĽA DAŇOVÝCH ZÁKONOV

- podstata nepriamych daní je taká, že ich výška je zahrnutá v cene pre konečného spotrebiteľa - zákazníka, ten ju aj v skutočnosti zaplatí – je daňovníkom, ale daňovému úradu ju odvádza buď obchodník alebo výrobca – ten je platiteľom. Teda daňový úrad nevie identifikovať (vo väčšine prípadov), kto je daňovníkom, eviduje len platcov týchto daní.
- medzi nepriame dane patria spotrebné dane a daň z pridanej hodnoty

Spotrebné dane:
Platitelia – sú všetky FO a PO, ktoré vyrábajú alebo dovážajú vybrané výrobky, určené na spotrebu na území SR
Predmet dane – výrobky z minerálnych olejov( benzín, nafta, oleje ), liehu a liehovín, piva, vína, tabaku a tabakových výrobkov – presne podľa kódov kombinovanej nomenklatúry uvedené v príslušných zákonoch – vyrobené u nás alebo dovezené na spotrebu u nás
Základ dane – je množstvo výrobku vyjadrené v hmotných jednotkách – benzíny – v litroch, lieh a liehoviny v litroch čistého alkoholu, pivo v hektolitroch, víno v hektolitroch, tabak v kg, cigarety v kusoch
Sadzba dane – je určená pevnou sumou na príslušnú hmotnú jednotku – napr. šumivé vína 2400 Sk na hl, tiché víno – O Sk, pivo základná sadzba - 50Sk/stupeň Plato/hl, znížená sadzba platná pre malé pivovary je 37 Sk/ stupeň Plato/ hl, cigarety 1,4O Sk/kus, lieh 250 Sk na liter absolútneho alkoholu, motorový benzín 15 500Sk/1000l, motorový benzín iného typu 18 OOO Sk/1OOO l....
Každý zákon presne vymedzuje pojmy, určuje, aký je postup pri vyberaní dane, líši sa to podľa toho, či ide o tuzemskú výrobu alebo dovoz, a tiež o čo ide
Daň z pridanej hodnoty:
Predmet dane :
- zdaniteľné plnenie s miestom plnenia v tuzemsku (predaj tovaru a služieb)
- dovoz tovaru na územie SR
- medzinárodná autobusová doprava uskutočnená zahraničným dopravcom s výnimkou pravidelnej dopravy

Platitelia:
- FO a PO sú povinné sa prihlásiť na platenie DPH ( stanú sa platcami DPH ) vtedy, keď ich obrat ( = príjmy za predaj ) v troch po sebe nasledujúcich mesiacoch prekročí sumu 750 000 Sk – sú potom povinní do 20. dňa v nasledujúcom mesiaci sa na základe vlastnej žiadosti zaregistrovať. DÚ im pridelí daňové identifikačné číslo ( je to jeho DIČ s lomítkom, podľa toho sa pozná platca DPH – napr. 5623887/604 – číslo za lomítkom je číselným označením príslušného daňového úradu, kde je platiteľ zaregistrovaný ), vydá osvedčenie - to zaväzuje platiteľa dane, aby k cene, za ktorú predáva, účtoval zákazníkovi aj DPH, zároveň ho to oprávňuje, aby pri určení vlastnej daňovej povinnosti odpočítal daň na vstupe, ktorú zaplatil pri nákupe svojim dodávateľom.
- platiteľom sa môže stať aj FO alebo PO na vlastnú žiadosť, keď komisia daňového úradu uzná oprávnenosť žiadosti o registráciu
- pri dovoze tovaru platí DPH každý dovozca, aj keď nie je platca DPH, dokonca aj súkromná osoba, ktorá dovezie tovar pre vlastnú potrebu nad povolený limit dovozu – musí zaplatiť clo (ak sa vzťahuje na dovoz tovaru z príslušného štátu ) aj DPH, ktorou sa u nás tovar zdaňuje
 
späť späť   4  |  5  |  6  |   7  |  8    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.