referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Pondelok, 17. mája 2021
Burza cenných papierov Bratislava
Dátum pridania: 28.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: televizor
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 7 235
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 28.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 47m 10s
Pomalé čítanie: 70m 45s
 

P R E D H O V O R

Burza cenných papierov v Bratislave existuje už 10 rokov a aj tak informovanosť o tejto inštitúcií je len veľmi malá. V západných krajinách je investovanie na burze samozrejmosťou, ale u nás sa táto forma investovania dostáva len do pozornosti.
Burza špecificky organizovaný trh, na ktorom predávajúci, kupujúci a sprostredkovatelia realizujú obchody cenných papierov, dlhopisov a podielových listov.
Pre túto tému som sa rozhodol pre jej zaujímavosť a predovšetkým preto aby som pochopil jej celý systém, ktorý sa zdá taký zložitý. A aj preto lebo verejnosť nie je s ňou vôbec oboznámena.

O B S A H
Predhovor...........................................................................................................2
Obsah .................................................................................................................3
Úvod ...................................................................................................................4
1 História BCPB.............................................................................................5
2 Pravidlá pre prijatie CP na trh burzy.......................................................10
2.1 Základné podmienky pre prijatie CP na trh burzy...............................10
4 Pravidlá pre členstvo...................................................................................11
3.1 Burzový maklér....................................................................................13
4 3. 2 Žiadosť o transformáciu a odstúpenie členstva....................................13
3. 3 Práva člena...........................................................................................15
6 3. 4 Povinnosti člena...................................................................................15
4 Pravidla obchodovania................................................................................16
4.1 Obchodný systém burzy......................................................................17
4.2 Burzový deň........................................................................................17
4.3 Príkazy................................................................................................18
5.4 Kniha objednávok a prijatie/zrušenie/zánik........................................20
6.5 Párovanie kurzotvorných a blokových obchodov...............................20
4.6 Ponuka povinná ponuka na prevzatie..................................................23
4.7 Prerušenie obchodovania.....................................................................24
5 Kurz a cenové pásmo...................................................................................24
5.1 Tvorca trhu...........................................................................................26
9 Pravidlá účasti burzy a jej členov na zabezpečovaní
zúčtovania a vyrovnania..............................................................................26
7.1 Podmienky zúčtovania a vyrovnania....................................................26
6. 2 Harmonogram priebehu zúčtovania a vyrovnania................................27
6. 3 Termin vyrovnania obchodov...............................................................29
11 Garančný fond..............................................................................................30
12 Slovník pojmov.............................................................................................31
Záver...................................................................................................................34
Použitá literatúra...............................................................................................35
Prílohy.................................................................................................................36

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Donnelly, J H., Gibson, J L., Ivancevich, J M.: Managment, Bratislava, Allphoto 1997, Kralovič, J., Vlachynsky, K.. Finančný manažment, Bratislava, Iura edition 2002, Kupkovič, M., a kolektív.: Podnikové hospodárstvo, Bratislava, Sprint vfra 2001, Samuelson, P A., Nordhaus, W P.: Ekonómia, Bratislava, Elita 2000, Tepper, T., Kapl, M.: Peníze a vy, Praha, Prospectrum 1994, http://www.bsse.sk, Zákon č. 566/2001 Z.z O cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov, Zákon č. 385/1999 Z.z O kolektívnom vyjednávaní, Zákon č.429/2002 Z.z O burze cenných papierov, Zákon č. 96/2002 Z.z O dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.