referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
Podielové fondy
Dátum pridania: 03.10.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bilavrana
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 685
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 19.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 32m 20s
Pomalé čítanie: 48m 30s
 
Podielové fondy

Podielový fond je majetok pozostávajúci najmä z cenných papierov a peňažných prostriedkov, ktoré sú v spoločnom vlastníctve investorov. Ich vlastnícke práva k majetku v podielovom fonde sú reprezentované podielovými listami a každému investorovi patrí časť majetku zodpovedajúca výške jeho investície. Podielový fond vzniká tak, že veľké množstvo malých investorov vloží svoje úspory na jedno miesto - do fondu a zverí ich do správy profesionálnemu správcovi -tzv. správcovskej spoločnosti. Z veľkého počtu malých súm sa zloží spolu veľká suma peňazí, ktorú správca investuje do cenných papierov v súlade s vopred stanovenou investičnou stratégiou. Do podielového fondu môže investovať neobmedzené množstvo ľudí. Každý vkladateľ má vo fonde svoj podiel, ktorým sa podieľa na všetkých investíciách fondu aj výnosoch z nich.
Podielnik pri investovaní do fondu dostane podielový list, ktorý je cenným papierom a môže mať buď listinnú alebo zaknihovanú podobu. Podielový fond môže byť uzavretý, alebo otvorený. Otvorený podielový fond je vedený na neurčitý čas a podielnici musia dostať po vrátení vlastnených podielov príslušnú aktuálnu cenu. Uzavretý podielový fond je spravovaný na určitý čas, pričom podielnik nie je oprávnený vrátiť ním vlastnený podielový list správcovskej spoločnosti. Po uplynutí lehoty, na ktorú bol uzavretý podielový fond založený, môžu nastať dve skutočnosti: buď sa pretransformuje na otvorený podielový fond, alebo sa podielnikom vyplatí aktuálna cena podielov. Tá v sebe zahŕňa pôvodný vklad i jeho zhodnotenie. Zhodnotenie je znížené o výnosy z cenných papierov termínovaných a vkladových účtov, ktoré sú vyplácané pravidelne každý rok počas lehoty uzavretia fondu. Výhodou investovania do otvoreného podielového fondu je rýchly prístup k vloženým peniazom. Treba však povedať, že investovanie do tohto typu fondu je z krátkodobého hľadiska pre podielnika menej výhodné. Na druhej strane, uzavretý podielový fond vytvára predpoklady vyššieho zhodnotenia. Podielové listy uzatvoreného podielového fondu sú zároveň verejne obchodovateľné, čo znamená, že podielnik môže, v prípade potreby, predať svoje podielové listy prostredníctvom trhu.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podielové fondy SOŠ 2.9479 5911 slov
Podielové fondy SOŠ 2.9858 332 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.