referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Piatok, 4. decembra 2020
Peniaze a bankový systém
Dátum pridania: 15.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 3b3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 407
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Peniaze a bankový systém            

Vývoj peňazí
Deľba práce si vyžadovala sústavne vymieňať tovary. Takýto typ výmeny sa nazýva naturálna výmena. Postupne sa vyčleňovali špecifické druhy tovarov, ktoré sa v jednotlivých obdobiach stali najvýhodnejším platidlom. Za peniaze pokladáme všetko, čo slúži ako všeobecne prijímaný výmenný prostriedok alebo platidlo.

A)     tovarové peniaze- vo forme tovarov napr. plátno, kožušiny, dobytok...

B)     plnohodnotné peniaze- drahé kovy, najmä striebro a zlato (tzv. dimetalizmus)

C)     neplnohodnotné peniaze- v súčasnosti = papierové peniaze

Súčasné formy peňazí
A)     obeživo (hotové peniaze)            
- drobné kovové mince
- papierové peniaze (bankovky), emituje ich centrálna banka

B)     bezhotovostné peniaze           
- bankové depozitné peniaze
- zápisy na účtoch v bankách, vklady na vkladných knižkách bez výpovednej lehoty

C)     kvázipeniaze (skoropeniaze)           
- úročné vklady s výpovednou lehotou (tzv. termínované depozitá), depozitné certifikáty, určité druhy likvidných cenných papierov, napr. štátne obligácie (vydáva ich štát a majú charakter úveru)

Funkcie peňazí
A)     prostriedok výmeny - uľahčujú výmenu tovarov- predaj a kúpu (túto funkciu plnia hotovostné i bankové peniaze)

B)     zúčtovacia jednotka - prostredníctvom nich sa určuje cena iných tovarov a služieb na trhu, vyjadrujú sa pohľadávky a záväzky

C)     uchovávateľ hodnôt - peniaze sa môžu hromadiť ako jedna z foriem majetku.

Kvantitatívna teória peňazí
Zvýšenie množstva peňazí v obehu vyvolá zvýšenie cien, lebo to isté množstvo tovaru sa vymieňa za väčšie množstvo peňazí. A naopak, zníženie množstva peňazí v obehu spôsobuje zníženie cien tovaru. 
M . V = P . Q   kde         M            – množstvo peňazí v obehu

                                    V            – rýchlosť obratu peňazí

                                    P            – priemerná úroveň cien

                                    Q            – reálny národný produkt

Keynesova teória peňazí
Spochybňuje kvantitatívnu teóriu peňazí. Podľa neho zmena peňazí v obehu nevplýva na výšku cenovej hladiny, ale prejaví sa novou úrovňou celkovej výroby a zamestnanosti.

Teória preferencie likvidity
Vysvetľuje príčinu držby peňazí hospodárskymi subjektami a príčiny ich dopytu po peniazoch. Podľa Keynesa súvisí: - s motívom obehu
- s motívom opatrnosti
- s motívom špekulácie

- úrok - odmena, ktorá je potrebná zaplatiť vlastníkovi za to, že sa vzdáva výhod preferencie likvidity a preberá na seba riziko spojené s vlastníctvom cenných papierov.

Monetaristická teória peňazí
Friedman vychádza z neoklasického výkladu správania človeka, resp. každý hospodáriaci subjekt hodnotí držbu peňažnej hotovosti na základe úžitku, ktorí mu prinesie.

Peňažný trh
Trh krátkodobého, resp. strednodobého pôžičkového kapitálu, kde sa poskytujú a vypožičiavajú úvery a pôžičky, ktorých splatnosť nepresahuje jeden rok.
Dopyt po peniazoch závisí od výšky dôchodku, cenovej hladiny, príp. od výšky úrokovej miery.
Ponuka peňazí závisí od rozhodnutia centrálnej banky.
Pri vyššej úrokovej miere by ponuka prevyšovala dopyt, čo by vyvolalo zníženie úrokovej miery. A naopak, pri poklese úrokovej miery by dopyt po hotových peniazoch prevýšil ponuku a úroková miera by sa zvyšovala.
 
Podobné referáty
Peniaze a bankový systém 2.9540 4358 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.