referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
Základné formy podnikania
Dátum pridania: 15.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 3b3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 713
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

Podnik
- je samostatná hospodárska jednotka, ktorá využívaním výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby určené na predaj
- je to súhrn hmotných (fyzický kapitál, majetkové práva), nehmotných (obchodné meno, postavenie na trhu, povesť) a osobných zložiek (štruktúra a kvalifikácia zamestnancov) podnikania
Podnikanie je sústavná činnosť, ktorú podnikateľ uskutočňuje samostatne, vlastným menom a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.
Podnikanie a organizačno- právne formy podnikania upravuje
- obchodný zákonník č. 513/1991
- živnostenský zákon o živnostenskom podnikaní č. 445/1991

Fyzická osoba
- je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností
- na právne úkony je spôsobilý po dovŕšení 18. roku života

Právnická osoba
- je každý subjekt, ktorý má práva a povinnosti a nie je fyzickou osobou
- vzniká dňom zápisu do obchodného registra

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú dôležité údaje týkajúce sa podnikateľskej organizácie, názov, sídlo, predmet podnikania, IČO, právna forma podnikania

Právna subjektivita
- majú ju právne subjekty
- je to právo uzatvárať zmluvy s inými subjektami (podnikmi, zamestnancami, štátom)

Práva podnikateľov
- používať obchodný názov, firmu
- nadobúdať majetok v neobmedzenom rozsahu
- zamestnávať neobmedzený počet zamestnancov

Povinnosti podnikateľov
- viesť účtovníctvo, v ktorom zaznamenávajú náklady, príjmy a výsledky podnikateľskej činnosti
- chrániť životné prostredie
- chrániť a neohrozovať zdravie zamestnancov
- z dosiahnutého zisku platiť štátu daň

Podniky
- z hľadiska vlastníctva:- súkromné
- verejné
- z hľadiska veľkosti:- malé (do 25 pracovníkov)
- stredné (do 500 pracovníkov)
- veľké (1000 a viac pracovníkov)

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.