referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gertrúda
Nedeľa, 19. mája 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 22.11.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 164
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 13.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 22m 20s
Pomalé čítanie: 33m 30s
 

Ekonómia – je veda ktorá skúma, analyzuje ako ľudia používajú obmedzené zdroje alternatívnym použitím čo najlepšie uspokojiť svoje potreby.

Ekonomika – je organizovaný systém výroby. Čo vyrábať, ako vyrábať, pre koho vyrábať.

Pozitívna ekonómia – zaoberá sa javmi - poznateľné a dokázateľné, inflácia.

Normatívna ekonómia –ekonomická realita, návody, postupy, normy.

Mikroekonómia – analyzuje a popisuje správanie sa jednotlivých subjektov trhu, t. j. jednotlivca, domácností, podnikateľov, podnikov.

Makroekonómia – analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania.

Potreby – sú vrodené alebo získané požiadavky ľudí, ktoré si človek uvedomuje ako pocity nedostatku a snaží sa ich odstrániť.
a/ hmotné /materiálové/
b/ nehmotné /nemateriálne, duševné/

a/ životne nevyhnutné
b/ kultúrne a luxusné

a/ individuálne
b/ kolektívne / potreby sa uspokojujú pomocou statkov a služieb.

Statok – produkt ľudskej práce, ktorý slúži na uspokojovanie potrieb.

Voľné statky – vyskytujú sa voľne v prírode Ekonomické statky – nazývajú aj vzácnymi. Ich ekonomická vzácnosť vyplýva z obmedzenosti zdrojov a zároveň z ich užitočnosti.

Statky rozlišujeme:
kapitálové / výrobné / spotrebné

Služby – cudzie činnosti, ktoré uspokojujú ľud. potreby. Rozlišujeme: vecné, osobné

Výroba – je základom existencie ľudskej spoločnosti. Je to cieľavedomá činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy.

Inputy-transformácia-ouputy Výrobné faktory sú:práca, pôda a prírodné zdroje,kapitál

Práca – je cieľavedomá činnosť človeka trh práce - cena mzda. Na vykonávanie určitej práce je potrebná pracovná sila.

Pôda a prírodné zdroje – požíva človek na výrobu statkov a služieb.

Kapitál formy:
a/ fyzický-hmotný-nehmotný
b/ finančný
a/ fixný /dlhodobý/
b/ cirkulujúci /krátkodobý/

Výnosom, ktorý vyplýva z použitia kapitálu ako výrobného faktora, je zisk, úrok, dividenda, tantiéma alebo kapitálový výnos.

Prirodzená deľba práce – vznikla že sa postupne vyčlenili tzv. typicky mužské a ženské práce.
Domáce hospodárstvo – výroba aká bola spotreba.
Naturálna výmena tzv. barterové obchody,
Obchodné hospodárstvo – so vznikom tovaru.
Mestské hospodárstvo, Národné hospodárstvo,Svetové hospodárstvo

Druhy deľby práce: vnútropodniková, vnútroodvetvová odvetvia - medziodvetvová medzinárodná
Výhody deľby práce: zvyšuje sa produktivita práce, zepšuje špecializáciu, rýchlejšie zapracovanie.
Nevýhody deľby práce: vzniká pocit nudy, brzdí v rozvoji, vzájomná závislosť.
Produktivita práce – účinnosť práce meraná množstvom outputu, ktorý pripadá na jednotku práce.
Odvetvová deľba práce vnútroodvetvová, medziodvetvová - horizontálna - vertikálna špecializácia, medzinárodná deľba práce ekonomické otázky Čo Ako Pre koho vyrábať?

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9779 4722 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika SOŠ 2.9774 542 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.