referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adriána
Nedeľa, 26. júna 2022
Zmluva o sprostredkovaní
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lajko6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 937
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 40s
Pomalé čítanie: 20m 30s
 
Charaktaristika spoločnosti Crystal s. r. o.

Meno spoločnosti : Crystal s. r. o.
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo spoločnosti : Komenského 55, Banská Štiavnica 735 35
Tel./Fax : 048/ 5987 442
IČO: 35 881 618
DIČ : 560806 4657
Vznik : 1. 1. 2000
Počet zamestanancov: 40
Spoločnosť Crystal s. r. o. sídliaca v Banskej Štiavnici ( Stredné Slovensko ) je pomerne mladá spoločnosť, pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2000. Napriek tomu si kvalitou svojich výrobkov získala dobré meno a široký okruh zákazníkov. Má 40 zamestnancov a zameriavajú sa na výrobu brúseného kryštálového skla pre domáci trh, kde dosahuje vynikajúce výsledky predaja.

Medzi dlhodobé ciele spoločnosti Crystal s. r. o. patria aj rozsiahle zahranično – obchodné aktivity a spoločnosť je dostatočne finančne a personálne pripravená na ich vykonávanie, no napriek týmto skutočnostiam sa Crystal s. r. o. rozhodla využiť jednu z možností nepriameho predaja – sprostredkovateľa. Rozhodla sa z toho dôvodu, že nemá dostatok skúseností so zahranično – obchodnými aktivitami.

Zo širokej palety sprostredkovateľských spoločností sa spoločnosť Crystal s. r. o. rozhodla pre českú spoločnosť InfoMeat s. r. o., ktorá má vlastnú pobočku sídliacu na Slovensku v Lemešanoch. Vybrala si túto spoločnosť z toho dôvodu, že v prvom rade by chcela preraziť svojimi výrobkami na český trh. InfoMeat s. r.o. ako sprostredkovateľ kúpy a predaja disponuje potrebnými informáciami týkajúce sa českého trhu a jeho hlavnou úlohou je vyhladanie potenciálnych zákazníkov cez vlastný internetový informačný systém a informovať spoločnosť Crystal s. r. o. o možných záujemcoch.

Zmluva o sprostredkovaní sa skladá zo 6 článkov :
Článok I. Predmet zmluvy
Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
Článok III. Práva a povinnosti záujemcu
Článok IV. Cena za sprostredkovanie
Článok V. Doba trvania a výpovedná doba
Článok VI. Záverečné ustanovenia

Článok I. Predmet zmluvy
V článku I. sa sprostredkovateľ zaväzuje, že bude vyvíjať činnosť smerujúcu k tomu, aby záujemca mal príležitosť uzavrieť určitú zmluvu s treťou osobou a záujemca sa zaväzuje zaplatiť sprostredkovateľovi odplatu za sprostredkovanie.

Článok II. Práva a povinnosti sprostredkovateľa
Článok II. obsahuje práva a povinnosti sprostredkovateľa, z najdôležitejších spomeniem :

Sprostredkovateľ má povinnosť:
-sprístupniť záujemcovi informačný server pridelením mena užívateľa a hesla
-na požiadanie záujemcu zverejňovať jeho ponuky a dopyt na informačnom servere prostredníctvom správcu systému
-na požiadanie záujemcu obstarať ponuky alebo dopyty ostatných záujemcov, ktorí sú členmi informačného systému
-na základe sprístupnenia informačného serveru zabezpečiť záujemcovi možnosť uzatvorenia zmluvy o nákupe alebo predaji s treťou osobou
-zabezpečovať prevádzku a údržbu informačného servera

Sprostredkovateľ má právo :
- okamžite zrušiť sprístupnenie informačného servera pre záujemcu, ak tento poruší svoje záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy

- sprostredkovateľ má právo si uplatniť voči záujemcovi zmluvnú pokutu až do výšky 50.000,- Sk v prípade, porušenia záväzkov záujemcu uvedené v tejto zmluve. Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní od zistenia porušenia záväzkov zájemcu uvedené v článku III. bodu 3 tejto zmluvy.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Sabo, M. : Právne formy podnikateľských vzťahov, Vydavateľstvo IURA Edition, 2001, Šíbl, D. : Veľká ekonomická encyklopédia, Vydavateľstvo SPRINT, 2002, Empiria.sk, Infomeat.sk
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.