referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomíra
Nedeľa, 9. augusta 2020
Distribúcia a logistika v chemickom priemysle
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: lajko6
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 737
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 

Charakteristika firmy Slovnaft a. s.

Slovnaft je vedúcou spoločnosťou v oblasti spracovania ropy, petrochemického priemyslu a tradične patrí medzi najväčších slovenských exportérov. Strojnochemické zariadenia Slovnaftu umožňujú efektívne spracovanie ropy na úrovni 5 – 6 miliónov ton ročne. Hlavná surovina je ruská exportná ropná zmes REBCO / Russian Export Blend Crude Oil /, ktorú do Bratislavy prepravuje prostredníctvom ropovodného systému Družba z Ruskej federácie akciová spoločnosť Transpetrol. Priližne polovicu produkcie v posledných 3 rokoch exportuje spoločnosť do desiatok krajín, hlavne do Českej republiky, Nemecka, Rakúska, Maďarska, Poľska a Talianska. Od 31.3. 2000 je Slovnaft a.s. strategickým partnerom spločnosti MOL Slovensko. Súčasťou rodiny Slovnaft je od polovice roka 2002 aj spoločnosť Slovnaft Benzinol, ktorý má silné historické korene v predaji a distribúcii motorových palív cez sieť
čerpacíc staníc.

Spoločnosť Slovnaft a.s. sa usiluje ostať lídrom v oblasti spracovania ropy a v petrochemickom priemysle na Slovensku. Preto sa naďalej chce spoločnosť orientovať predovšetkým na výrobu motorových palív, ktoré predstavujú ich kľúčový produkt. Slovnaft sa zároveň chce do 10 rokov zaradiť do trojice najväčších predajcov pohonných hmôt v Českej republike. Firma sa ďalej usiluje budovať dobré vzťahy so zamestnancami a vlastníkmi a byť spoločnosťou orientovanou na zákazníka, uznávanou obchodnými partnermi a verejnosťou ako spoľahlivý a korektný partner.

Slovnaft a. s. je na slovenskom trhu lídrom v petrochemickom priemysle a v oblasti spracovania ropy. Jeho postavenie by sa dalo charakterizovať ako monopolné. Toto postavenie si zabezpečil širokým sortimentom ropných výrobkov a plastov. Zákazníkom ďalej ponúka aj celoplošné poskytovanie pohonných hmôt distribuovaných cez vlastnú sieť čerpacích staníc rozmiestnených na celom území Slovenskej republiky, čím si získal dominantné postavenie 42,8%. Na Slovensku si stále udržiava najvyšší trhový podiel a v zahraničí zaznamenal výrazný nárast predaja najmä autobenzínov. V Čechách sa podarilo zvýšiť svoj export až dvojnásobne a v tomto trende by chcela firma aj pokračovať. Do 10 rokov by chceli získať 10% podiel. V horizonte troch rokov sa mala dokončiť modernizácia viac ako 90% čerpacích staníc, ktoré by tak už mali harmonizovať so smernicami EÚ. K ďalším cieľom spoločnosti Slovanft patrí aj udržanie si rastúceho trendu v oblasti produkcie benzínu o 3%, motorovej nafty o 8% a petrolejov o 6%. Okrem iného by chceli širšie rozpracovať plány zamerané na životné prostredie - úspora asi 10% úžitkovej vody.


Distribúcia spoločnosti Slovnaft a. s.

Rok 2002 môže byť z hľadiska výroby označený ako jeden z najlepších v histórii Slovnaftu. Docielením projektovaných výkonových parametrov boli dosiahnuté vo výrobe automobilových benzínov a motorovej nafty rekordné výsledky. Celá produkcia motorových palív bola v roku 2002 dodávaná do distribučnej siete v kvalitatívnych parametroch spĺňajúcich európske normy pre autobenzíny EN 229/99 a pre motorovú naftu EN 590/99. Nový bezolovnatý benzín Tempo Plus 95 dnes plne vyhovuje aj požiadavkám Európskej únie, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2005. Skupina je dobre pripravená reagovať na požiadavky trhu a úspešne súťažiť s inými rafinérskymi spoločnosťami.

Slovnaft a.s. predáva motorové palivá a mazivá prostredníctvom svojej vlastnej siete čerpacích staníc značiek Slovnaft a Benzinol, ktorých sa v Slovenskej republike nachádza 362 , ako aj 17 čerpacích staníc spol. MOL Slovensko. V Českej republike má spoločnosť Slovnaft a. s. 40 čerpacích staníc, v Poľsku 3, a na Ukrajine 2 čerpacie stanice.

Ako veľa rokov predtým aj v roku 2002 si spoločnosť udržala pozíciu lídra na trhu v Slovenskej republike a prevádzkovala 317 čerpacích staníc, čo predstavuje 42,8 % podiel na trhu čerpacích staníc. T.j. pri predaji týchto výrobkov je Spoločnosť Slovnaft súčasťou nepriameho jednoúrovňového distribučného kanála, ktorý sa skladá z výrobcu, konečného spotrebiteľa a medzičlánku, ktorého tu predstavuje maloobchodník. Výhodou spoločnosti je vlastná sieť čerpacích staníc značiek Slovnaft a Benzinol. Ostatné zložky svojho produktového portfólia zabezpečuje prostredníctvom priameho distribučného kanála , ktorý tvoria výrobca – samotný Slovnaft a.s. a spotrebiteľ, najmä závody chemického, gumárenského a strojárskeho priemyslu sú jej priamy spotrebitelia.

Slovnaft je podnikom petrochemicko - rafinérskeho priemyslu a vzhľadom na obmedzenosť slovenského trhu je bezvýznamné hľadať potenciálneho konkurenta v tejto branži na Slovensku. Konkurenčná štruktúra daného odvetvia ( trhu výrobnej sféry ) na Slovensku je chápaná ako monopolná. Iný uhol pohľadu na túto problematiku je, chápať Slovnaft,a.s. ako súčasť stredo a východoeurópskeho trhu , ktorý má podobu diferencovaného oligopolu. Slovnaft tu možno porovnať s 3 rafinériami ropy a to : MOL ( Magyar Olaj ), Unipetrol, a.s. ( ČR ), Oil Company Lukoil ( JSC, Rusko ).

Podľa doterajších vývojových trendov sa dá predpokladať, že konkurencia v tejto oblasti sa bude zostrovať a zákazníci si budú čerpacie stanice vyberať nielen v závislosti od ich lojality a cenovej politiky, ale hlavne na základe služieb, ktoré im čerpacie stanice poskytnú. Prežijú iba tie, ktoré budú konkurencieschopné a naviažu na seba dostatok zákazníkov.

Spoločnosť Slovnaft je schopná spracovať približne 5-6 mil. ton ropy ročne. Keďže domáci trh nie je dostatočne veľký na to, aby všetku túto produkciu spotreboval, vyváža Slovnaft časť produkcie (v posledných 3 rokoch približne polovicu) do desiatok zahraničných krajín, z ktorých najdôležitejšou je Česká republika. Týmto sleduje zväčšenie celkového trhu (hľadá nových zákazníkov a usiluje sa o expanziu na zahraničné trhy). Vo väčšine krajín, kam Slovnaft svoju produkciu exportuje pôsobí ako veľkoobchodník alebo ako dodávateľ motorových palív a iných produktov vyrobených z ropy pre maloobchodnú sieť. V ČR, Poľsku a na Ukrajine má niekoľko ČS vo vlastníctve a sám ich prevádzkuje. Hlavne ČR je pre Slovnaft dôležitá. Prevádzkuje tu 40 ČS a svojim trhovým podielom sa zaraďuje medzi vyzývateľov na trhu.

V oblasti distribúcie niet pochýb o tom, že skutočnosť, že Slovnaft si zabezpečuje distribúciu svojich produktov vlastnými silami, cez sieť vlastných čerpacích staníc, výrazne prispieva k jej efektívnosti a zároveň k úsporám pre celý podnik. Firme odpadajú náklady na zdĺhavé vyjednávacie rokovania s distribučnými spoločnosťami a prevádzkovanie vlastných čerpacích staníc jej umožňuje vyvinúť účinnejší a pravidelný systém preverovania a kontroly ponúkaných služieb i obsluhy ( Mystery Shopping ),čo zohráva v takomto silnom konkurenčnom prostredí, ako na trhu pohonných hmôt, veľký význam.

S cieľom uspokojiť domáci dopyt po pohonných hmotách počas neplánovaných odstávok, a tiež využiť logistické swapy na dosiahnutie efektívnejšieho zásobovania, nakúpil Slovnaft takmer 150 tisíc ton motorových palív od svojho strategického partnera MOL.

V roku 2002 sa realizovali veľké projekty outsourcingu, napríklad outsourcing vnútropodnikovej autobusovej prepravy, outsourcing stavebnej údržby. Podnikové služby pokračovali vo vyčleňovaní dcérskych spoločností predajom obchodného podielu Slovnaft v Slovnaft Reprografia, a v Slovnaft- Projekt. Následne boli s novými spoločnosťami uzatvorené servisné zmluvy.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.