referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Utorok, 13. apríla 2021
Hospodárske výpočty a štatistika I
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kakat
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 570
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.6
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 20s
Pomalé čítanie: 6m 30s
 
Poplatky pri výberoch, výhry
Poplatky pri výberoch z vkladných knižiek s výpovednou lehotou.

Pre banky sú ekonomicky zaujímavejšie terminované vklady, pretože zdroje z nich môžu počas obdobia vymedzeného výpovednou lehotou využívať na svoju podnikateľskú činnosť.

Keď chce majiteľ terminovaného vkladu vybrať jeho určitú časť alebo celý vklad, je povinný vypovedať predpokladanú výšku výberu včas, t. j. v príslušnej výpovednej lehote (3, 6, 12, 24 mesiacov vopred). Na výber vypovedanej sumy má termín do troch mesiacov po uplynutí výpovednej lehoty, okrem vkladných knižiek s výpovednou lehotou 3 mesiace, z ktorých má nárok na výber do 1 mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty. Výber pred uplynutím výpovednej lehoty, po uplynutí troch mesiacov od jej skončenia alebo bez výpovede sporiteľňa kvalifikuje ako porušenie pravidiel vkladového vzťahu; vyberá poplatky za nedodržanie výpovednej lehoty. V súčasnosti je výška týchto poplatkov:

pri vkladných knižkách s 3-mesačnou výpovednou lehotou 2% z vyberanej sumy;
pri vkladných knižkách so 6-mesačnou výpovednou lehotou 2,8% z vyberanej sumy;
pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou 12 mesiacov 3,2% z vyberanej sumy;
pri vkladných knižkách s výpovednou lehotou 24 mesiacov 3,6% z vyberanej sumy.

Na výplatu úrokov z terminovaných vkladov na VK má vkladateľ nárok bez zaplatenia poplatkov do 1 roka po období, za ktoré bo úrok priznaný. Úrok z jednej vkladnej knižky sa môže však vyberať len raz buď pri zapisovaní úrokov, alebo do konca kalendárneho oka. Napr. majiteľ vkladnej knižky má nárok na výber úrokov za rok 1996 do 31. 12. 1997. Po uplynutí s nedodržaním výpovednej lehoty.

Pre zamedzenie špekulácií s terminovanými vkladmi sporiteľňa prijíma na 1 vkladnú knižku s výpovednou lehotou najviac dve výpovede. Počas plynutia jednej výpovednej lehoty neprijíma ďalšiu výpoveď týkajúcu sa zvýšenia vypovedanej sumy. Považuje ju za novú výpoveď. Takisto počas plynutia výpovednej lehoty neprijíma jej zrušenie.

Príklad 1
Majiteľ vkladnej knižky z výpovednou lehotou 3 mesiace dňa 27. 06. 2003 oznámil sporiteľni výpoveď na Sk 2500,– . Dňa 13. 08. 2003 žiada zrušiť prvú výpoveď a súčasne zvyšuje vypovedanú sumu na 5500,–. Ako bude sporiteľňa riešiť takýto prípad?

Riešenie
3-mesačná výpovedná lehota
27. 6. 2003..........................výpoveď 2500,– +3mesiace........28. 09. – 28. 10
13. 8. 2003.............zvyšuje výpoveď 5500,– +3mesiace........14. 11. – 14. 12.

Bez poplatkov: 2500,– od 28. 09. – 28. 10.
5500 – 2500 = 3000,– od 14. 11. – 14. 12.

Príklad 2
Dňa12. 04. 2001 vypovedal majiteľ vkladnej knižky s 6- mesačnou výpovednou lehotou sumu Sk 16 500,–. Dňa21. 07. 2000 zvýšil výpoveď na Sk 25 000,–. Dňa 01. 07. 2001 vybral celú vypovedanú sumu, t. j. 25 000,–. Ako sporiteľňa posúdila dodržanie výpovednej lehote?

Riešenie
6-mesačná výpovedná lehota
12. 04. 2000..........16500,– +6mesiacov.............13. 10. – 13. 01
21. 07. 2000..........25000,– +6mesiacov............. 22. 01. – 22. 04
01. 07. 2001..........25000,– -vybral

bez poplatku: 16500,– od 13. 10. – 13. 01. 2001
25000 – 16500 = 8500,– od 22. 01. – 22. 04.

Sankčné poplatky: 8500,– x 0,032 = 272,– Sk

Odpoveď:
Majiteľ mal nárok na bezplatné vybratie peňazí 16500,– Sk od 13. 10. 2000 do 13. 01. 2001 a 8500,– Sk od 22. 01. 2001 do 22. 04. 2001. Keďže majiteľ vkladnej knižky vybral peniaze 01. 07. 2001 a tento dátum nie je v intervale keď má majiteľ bezplatný výber peňazí musel zaplatiť sankčné poplatky a to 3,2 % zo sumy 8500,– Sk čo predstavuje suma 272,– Sk

Príklad 3
Dňa 07. 07. 2000 majiteľ vkladnej knižky s 24-mesačnou výpovednou lehotou Sk 39 700,– .Dňa 03. 12. 2000 vkladnú knižku zrušil a vybral celý vklad Sk 44 584,–. Aké poplatky sporiteľňa účtovala a koľko Sk aj s úrokmi za rok 2000 majiteľovi vyplatila?

Riešenie
24-mesačná výpovedná lehota
07. 07. 2000................39 700,– +24M..............08. 07. 2002 – 08. 10. 2002
zrušil 03. 12. 2000................44 584,– +24M...............04. 12. 2002 – 04. 03. 2003

100,– účtujeme za zrušenie vkladnej knižky.
Sankčné poplatky: 44 584 . 0,036 = 1605 + 100 = 1705,–

Úroky = N : D = (0,01 . 44584 . 333) : 45 = 3299,–

Sporiteľňa bude účtovať poplatok za zrušenie vkladnej knižky a úroky.

Príklad 4
Na vkladnej knižke s výpovednou lehotou 12 mesiacov bol v roku 1999 zaznamenaný tento pohyb:
01. 01. zostatok Sk 29 300,–
10. 04. vklad Sk 4 500,–
10. 07. vklad Sk 7 000,–
01. 10. vklad Sk 1 500,–

Vypočítajte základný a dodatkový úrok, ktorý sporiteľňa prizná za rok 1999 a určte zostatok vkladu na vkladnej knižke k 01. 01. nasledujúceho roka po pripísaní základného aj dodatkového úroku.

Riešenie
Na výpočet použijeme položkový spôsob.

DátumTextKapitálDni Úrokový súčin
01. 01. zostatok Sk 29 300,–360105 480,–
10. 04. vklad Sk 4 500,–261 11 745,–
10. 07. vklad Sk 7 000,–171 11 970,–
01. 10. vklad Sk 1 500,– 90 1 350,–
31. 12spoluSk 42 300,– 130 545,–

Pri VK s 12-mesačnjou výpovednou lehotou je základný úrok 7% a dodatkový úrok 1%, Úrokový deliteľ pre 8% je 45.

Úrok =é 130 545 : 45 = 2 901,–

Odpoveď
Súčet základného a dodatkového úroku za rok 1999 bude Sk 2 901,–. Zostatok na vkladnej knižke po pripísaní úroku bude Sk 45 201,–

HVS 2.D
Katarína Rimbalová
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.