referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dobroslav
Piatok, 15. januára 2021
Európska únia
Dátum pridania: 15.12.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wiwa89
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 112
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 10s
Pomalé čítanie: 21m 15s
 
Európska únia - naša brána do 3. tisícročia
Európska únia znamená pre každého čosi iné. Pre mnohých ľudí je zárukou zachovania mieru na kontinente, ktorý bol počas predošlých päťdesiatich rokov poznačený nezdravým súperení a vnútorným napätím. Iní, naopak, poukazujú na jej nízku akcieschopnosť pri riešení medzinárodných konfliktov.
Myšlienka zjednotenej Európy je veľmi stará. Snaha vytvoriť inštitúciu vedúcu k užšiemu spojeniu medzi národmi Európy sa zrodila na ruinách druhej svetovej vojny. Prvotným cieľom bolo a je aj dnes zaistiť mier, prosperitu i novú budúcnosť pre kontinent, ktorého politické a ekonomické základy sú porušené.
Začiatočný impulz pre integračné procesy v Európe mal vyhlásený voficiálne nazvaný Program európskej obnovytzv. Marshallov plán roku 1947, ktorým sa USA zaviazala poskytnúť pomoc pri obnove Európskeho kontinentu, zdevastovaného 2. sv. vojnou. Pomohla to realizovať založená Organizácia pre európsku hospodársku spoluprácu, ktorá zabezpečovala plnenie Marshallovho plánu. Poskytnutie finančnej pomoci však bolo podmienené splnením americkej požiadavky, aby Európske štáty v ekonomickej oblasti spolupracovali. Na tento podnet vznikla v roku 1949 Rada Európy. Nemenej dôležitou udalosťou bol v tom istom roku, orientovanej NATO vznik Severoatlantickej aliancie na spoločný postup krajín vo vojnovej oblasti.

Zakladajúcimi členmi sa stalo 6 štátov: NEMECKÁ SPLKOVÁ REPUBLIKA, FRANCÚZSKO, TALIANSKO, BELGICKO, LUXEMBURSKO, HOLANDSKO. Tieto krajiny položili základy európskeho integračného procesu.
Táto šestica štátov podpísala a v marci roku 1957 tak založili známe ako Rímske zmluvyzakladajúce zmluvy a Európske hospodárske spoločenstvo EHS , Európske spoločenstvo pre atómovú energiu EURATOM a ESUO bolo Európske spoločenstvo pre uhlie a oceľ. Tieto tri spoločenstvá dnes tvoria jadro EÚ.
Na Haagskom samite v roku 1969 sa zástupcovia štátov a vlád šiestich zakladajúcich krajín pokúsili upevniť svoje vzájomné väzby založením Hospodárskej a menovej únie. Približne v tom čase sa začal používať pojem Európska únia. Toto označenie ale nebolo v tom čase žiadnou oficiálnou formou ratifikované.
Slovensko a EÚ

Súčasťou zahraničnopolitickej a zahraničnoekonomickej orientácie po vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 bolo aj nadviazanie a rozvoj vzťahov s Európskymi spoločenstvami. Vzťahy medzi Česko-Slovenskom a Európskymi spoločenstva kulminovali európskou dohodou podpísanou medzi Spoločenstvom a ČSFR 16. decembra 1991. Táto dohoda neprešla ratifikačným procesom, pretože vzhľadom na vznik samostatnej SR a samostatnej ČR sa od roku 1993 stala bezpredmetnou. Po 1.1. 1993 Slovenská republika začala nové rokovania o pridružení k Európskym spoločenstvám odzrkadľujúce nové štátoprávne reality. V júni 1995 Slovenská republika na zasadnutí Európskej rady podala oficiálnu prihlášku na členstvo v EÚ. Začiatkom novembra 1995 bol vláde SR odovzdaný demarš Európskej únie, ktorý poukazoval na nepriaznivý vývoj v SR.

V septembri 1998 sa v SR konali parlamentné voľby. Zvíťazila v nich koalícia SDK-SDĽ-SMK-SOP. Hneď na to sa 6. novembra 1998 predseda novej slovenskej vlády Mikuláš Dzurinda stretol s vtedajším predsedom Európskej komisie Jasquesom Santerom a rokoval s ním o prioritách slovenskej zahraničnej politiky. V októbri 1999 vydala Európska komisia pravidelnú hodnotiacu správu o pripravenosti vstupu SR do EÚ, ktorá bola na rozdiel od prvej pre Slovensko priaznivá. Odporučila v nej začať prístupové rokovania zo Slovenskou republikou.

Inštitúcie EÚ
Rada Európskej únie je hlavnou rozhodovacou inštitúciou. Pozostáva z ministrov 15 členských štátov zodpovedných za tú oblasť politiky, ktorá sa práve prerokúva na danom zahraničné veci, poľnohospodárstvo, priemysel, doprave, životnézasadnutí prostredie atď.
Európska komisia je ďalšou kľúčovou inštitúciou EÚ. z každéhoSkladá sa z 20 komisárov, delegovaných zo všetkých členských štátov. Okrem inýchštátu minimálne jeden, z väčších štátov dvaja *pozri tabuľku vykonáva aj právomoci, ktoré jej udelí Rada.
Európsky parlament je poradným a kontrolným orgánom. Poskytuje široké fórum na diskusiu. V súčasnosti má 626 poslancov, ktorí sú volení vo všeobecných priamych voľbách, ktoré sa konajú každých päť rokov. V súvislosti s potenciálnym rozšírením EÚ Amsterdamská zmluva obmedzila budúci počet poslancov na 700. Parlament sa obyčajne schádza na plenárnych zasadnutiach v Štrasburgu, parlamentné výbory sa stretávajú v Bruseli a sekretariát parlamentu sa nachádza v Luxemburgu.

Súdny dvor nie je súdom v pravom zmysle slova. Jeho úlohou je zabezpečiť výklad a implementáciu práva EÚ. Zasadá v Luxemburgu.
Dvor audítorov kontroluje príjmy a výdavky EÚ. Má 15 členov. Každoročne publikuje výročnú správu.
Európska rada. Nazývame ju aj Rada ministrov a Rada Európskej únie. Obe tieto inštitúcie sú súčasťou Európskej únie. Európska rade je zvláštna inštitúcia, do ktorej patria zástupcovia 40. členských krajín. Jej základným cieľom je ochrana ľudských práv a demokratických zákonov na celom kontinente.
Dvor sudcov Európskeho spoločenstva v Luxemburgu, je jednou z inštitúcií Európskej únie, kým Európsky dvor pre ľudské práva v Štrasburgu, dozerajúci na rešpektovanie konvencie pre ľudské práva a Medzinárodný súdny dvor v Haagu sú inštitúcie, ktoré nemajú žiadny priamy vzťah k EÚ.
Západoeurópska únia je organizácia pre obranu, podobne ako NATO a jej pôvod je mimo rámca Európskej únie.

Európska Únia a život v nej
Akými základnými vedomosťami by nás mala vybaviť škola pre život v Európskej Únii?

Európska únia predstavuje najpokrokovejšiu organizáciu multisektorovej integrácie s oprávnením pôsobiť tak v hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti, ako aj v oblasti práv občanov a v oblasti zahraničných vzťahov svojich – zatiaľ – pätnástich štátov.
Tvoria ich : Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Írsko, Veľká Británia, Grécko, Španielsko, Portugalsko, Rakúsko, Fínsko a Švédsko.
Prečo ale Únia vznikla? Podľa môjho názoru je to len odpoveď na politiku USA, ktorá sa vykresľuje i teraz. Jednotná Európa bude znamenať väčšiu silu vo všetkých oblastiach, tým pádom bude môcť Európa výraznejšie slovo v riešení globálnych problémov.

Čo ale bude znamenať EU pre Slovákov?
5-miliónový štát sa bez pomoci iných nepresadí a nezaobíde. EU
znamená predovšetkým rozvoj členských štátov a únie samotnej.
Z filozofie Únie vychádza niekoľko faktov:
- vyššia možnosť zamestnanosti - možnosť zamestnať sa v celej EÚ -voľný pohyb občanov po celom území Únie
- rovnaké požiadavky na vzdelávane a prístup k zahraničným školám
Podľa mňa to pre Slovensko znamená ďalší "odliv" predovšetkým mladých ľudí do iných členských krajín. Možnosť voľného pohybu a vzdelávania dáva úplne nové možnosti.
- nijaké colné a daňové prekážky, či nariadenia, obmedzujúce aktivity jednotlivcov alebo voľný pohyb služieb a kapitálu - možnosť progresívneho rozvoja obchodu akéhokoľvek druhu, propagácia po celej Európe.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Európska únia SOŠ 2.9798 379 slov
Európska únia SOŠ 2.9570 255 slov
Európska únia SOŠ 2.9672 302 slov
Európska únia SOŠ 2.9849 235 slov
Európska únia SOŠ 2.9329 960 slov
Európska únia SOŠ 2.9762 589 slov
Európska únia SOŠ 2.9553 1048 slov
Európska únia SOŠ 2.9683 3891 slov
Európska Únia SOŠ 2.9579 431 slov
Európska únia SOŠ 2.9528 9511 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.