referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izabela
Pondelok, 9. decembra 2019
Podnikateľský zámer
Dátum pridania: 19.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: frunc
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 509
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.87 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
2. OSNOVA PODNIKATEĽSKÉHO ZÁMERU

Vo svojej práci rozpracujem konkrétnu a podrobnú osnovu podnikateľského zámeru, nemožno ju však považovať za univerzálnu.
Osnova je zvyčajne členená do viacerých častí:

1. Úvodná časť podnikateľského zámeru
Zahŕňa obchodné príležitosti a stratégie, informácie o cieľovom trhu a predpoklady jeho vývoja, ekonomiku, ziskovosť a potenciál obchodného úspechu a finančné príležitosti.

2. Popis podniku
Špecifikuje predmet podnikania, zámer spoločnosti, výrobky a služby, stratégiu vzniku a rozvoja.

3. Prieskum a analýza trhu
Analýza trhu obsahuje rozsah, trendy a predpokladaný podiel na trhu, analýzu spotrebiteľov a konkurencie.

4. Ekonomika podniku
V časti ekonomika podniku sa nachádza celkový a prevádzkový zisk, ziskový potenciál, predpoklad trvania ziskovosti,náklady, doba dosiahnutia bodu zvratu a doba dosiahnutia pozitívneho toku hotovosti.

5. Marketingový plán
Piata časť obsahuje celkovú trhovú stratégiu, cenovú politiku, taktiku odbytu, politiku servisu a záruk, reklamu a distribúciu.

6. Plánovanie a technická príprava rozvoja
Zahŕňa informácie o východzom stave, úlohy rozvoja, riziká, zdokonaľovanie výrobkov, nové výrobky, náklady (investície) a problémy vlastníckych práv.

7. Výroba a prevádzkový plán
Táto časť je zameraná na prevádzkový cyklus, strtégiu, plány a právne problémy. Obsahuje i zemepisné umiestnenie a špecifikáciu objektov.

8. Manažment (riadiaci tím)
Spadá sem problematika organizácie, vedenia podniku, predstavenstva spoločnosti, zamestnancov, investorov, akcionárov alebo spoločníkov, profesionálnych poradcov ako i platy a odmeny manažmentu a vlastníkov.

9. Harmonogram realizácie
Vymedzuje presný časový plán realizovania podnikateľského zámeru.

10. Finančná analýza
Finančná analýza obsahuje analýzu hotovostného toku (cash flow), finančnú mieru návratnosti, plánovaciu rozvahu, predpoveď príjmov a výdajov.

11. Financovanie projektu
Zahŕňa podrobné informácie o samotnom financovaní či už z vlastných alebo cudzích zdrojov. Medzi vlastné zdroje patria: zisk, kapitálové vklady, odpisy, rezervy, kapitálové fondy. Cudzie zdroje predstavujú predovšetkým: obchodné úvery (faktúry, zmenky), bankové úvery, zálohy od odberateľov, granty a iné záväzky.

12. Ekonomická analýza
Obsahuje zdôvodnenie, ciele a vymedzenie projektu, ekonomickú vnútornú mieru návratnosti a porovnanie variantných riešení.

13. Analýza rizík
Konkrétna analýza rizikových faktorov podnikateľského zámeru.

14. Prílohy
Podnikateľský zámer by mal spĺňať atribúty zrozumiteľnosti, stručnosti a reálnosti, nakoľko ide o „dokument, který převádí podnikatelskou myšlenku do nových cílů a dokazuje, že ji lze dosáhnout.“2
Z vypracovania podnikateľského zámeru vyplývajú pre podnikateľa mnohé výhody. „Podnikatelský záměr má několik účelů- slouží podnikateli, je podmínkou při získání finančních zdrojů od investorů, obchodních partnerů a pod.“3
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: JÜNGER, J. – FIALOVÁ, V.: Podnik a podnikání I. Ostrava: Vysoká škola podnikání, a. s. v Ostravě, 2004, ISBN 80-86764-07-9., KITA, J. a kol.: Marketing. Bratislava: IURA EDITION, 2000, ISBN 80-88715-70-9., KOŠŤAN, P. – ŠULEŘ, O.: Firemní strategie. Praha: Computer Press, 2002, ISBN 80-7226-657-8.
Podobné referáty
Podnikateľský zámer SOŠ 2.9440 894 slov
Podnikateľský zámer 2.9355 2501 slov
Podnikateľský zámer SOŠ 2.9390 508 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.