referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Profily medzinárodných inštitúcií MMF a EBOR
Dátum pridania: 19.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: swerigel
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 942
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Slovenská republika a MMF
- Československá republika, jeden zo zakladajúcich členov MMF bola znovu prijatá za jeho člena 20. septembra 1990. Samostatnými členmi sa SR a ČR stali 1. januára 1993. Slovenská republika prevzala práva a záväzky vyplývajúce z nástupníctva v plnom rozsahu. Slovensko patrí do Belgickej skupiny (konštituencie) členských štátov MMF spolu s Rakúskom, Belgickom, Bieloruskom, Českou republikou, Kazachstanom, Luxemburskom, Maďarskom, Slovinskom a Tureckom.
- Slovensko v MMF zastupujú guvernér Národnej banky Slovenska (NBS), minister financií SR a štátny tajomník MF SR
- Prvý guvernér NBS Vladimír Masár pôsobil vo funkcii guvernéra v MMF v rokoch 1994-1999. V tejto funkcii ho vymenil Marián Jusko (od roku 1999). Minister financií Sergej Kozlík pôsobil ako alternát guvernéra v MMF v rokoch 1994-1998. V MMF ďalej pôsobili Brigita Schmögnerová (1998-2002), František Hajnovič (marec-november 2002) a Ivan Mikloš (od novembra 2002). - Stálym zástupcom Slovenskej republiky v MMF a zároveň poradcom výkonného riaditeľa belgickej skupiny v MMF je Juraj Sipko, ktorého do funkcie menovala vláda SR 1. júna v roku 2000

Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) - European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Založenie - EBOR bola založená dňa 29. mája 1990 v Paríži so základným kapitálom vo výške 10 miliárd ECU upísaným členskými krajinami, Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskou investičnou bankou. Oficiálne začala svoju činnosť v apríli 1991 v Londýne. V súčasnosti má 60 členov a aktivity uskutočňuje v 27 krajinách.

Sídlo - Londýn

Cieľ - EBOR má podporovať ekonomiky v krajinách strednej a východnej Európy a v krajinách bývalého ZSSR (KSVE) v období transformácie

Prezident EBOR - Jean Lemierre

Orgány EBOR - Najvyšším orgánom banky je Rada guvernérov, v ktorej má každý členský štát delegovaného svojho guvernéra a alternáta. Prezident Banky je volený Radou guvernérov na štvorročné obdobie. Je zákonným predstaviteľom EBOR a riadi jej bežnú obchodnú činnosť. Za operačnú činnosť Banky zodpovedá Rada riaditeľov, ktorá pozostáva z 23 členov menovaných na 3 roky.

Činnosť EBOR - V rámci svojej pôsobnosti EBOR poskytuje poradenskú činnosť, pôžičky, priame investície, kofinancovanie, garancie a poisťovaciu činnosť, ako aj podporu súkromného sektora a poskytovanie technickej pomoci KSVE

Členstvo Slovenska v EBOR
- Po rozdelení ČSFR s účinnosťou od 1. januára 1993 získala Slovenská republika v rámci sukcesie členstvo v EBOR. Z členstva v EBOR vyplynula Slovensku aj povinnosť splácania kapitálového vkladu.
- Zástupcom Slovenska v EBOR je Gabriel Palacka. EBOR je naopak na Slovensku zastúpená Alexandrom Auboeckom. Funkciu guvernéra za Slovenskú republiku v EBOR zastáva Ivan Mikloš, minister financií, alternátom je guvernér NBS. V rokoch 1994 až 1998 ním bol Vladimír Masár, od roku 1999 Marián Jusko.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: TASR
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.