referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Etela
Štvrtok, 22. februára 2024
Profily medzinárodných inštitúcií MMF a EBOR
Dátum pridania: 19.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: swerigel
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 942
Referát vhodný pre: Iné (napr. kurzy) Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
Medzinárodný menový fond (MMF) - International Monetary Fund

Založenie - MMF založilo 45 krajín vrátane bývalého Československa v júli 1944 na medzinárodnej konferencii v Bretton-Woods, New Hampshire, USA. Oficiálna činnosť MMF sa datuje od 27. decembra 1945, keď 29 krajín podpísalo Články dohody.

Sídlo - Washington

Stále zastupiteľstvá - Paríž, Ženeva, MMF môže vyslať svojho stáleho zástupcu na určitý čas do členskej krajiny

Počet členských krajín - 184

Ciele MMF
- podporuje medzinárodnú menovú spoluprácu prostredníctvom stálej inštitúcie, ktorá zabezpečuje mechanizmus pre konzultácie v medzinárodných menových otázkach - uľahčuje rozmach a vyrovnaný rast medzinárodného obchodu, a tým prispieva k podpore a udržiavaniu vysokej miery zamestnanosti a reálnych príjmov, ako aj k rozvoju výrobných zdrojov všetkých členov ako primárnych cieľov hospodárskej politiky
- podporuje stabilitu výmenných kurzov, dohliada na dodržiavanie devízových dohôd medzi členmi a predchádza konkurenčnému znehodnoteniu meny
- napomáha vytváraniu mnohostranného platobného systému pri bežných transakciách medzi členmi a odstraňuje devízové obmedzenia, ktoré bránia rozvoju svetového obchodu
- dočasne poskytuje členským krajinám s primeranými zárukami všeobecné zdroje fondu s cieľom korigovať nerovnováhu ich platobnej bilancie bez toho, aby sa museli uchýliť k opatreniam poškodzujúcim národnú alebo medzinárodnú prosperitu
- skracuje trvanie a zmierňuje rozsah nerovnováhy platobných bilancií členských krajín Mena - SDR (Special Drawing Rights
- Zvláštne práva čerpania), bol vytvorený ako umelá menová jednotka v júli 1969. Používa sa ako medzinárodné rezervné aktívum a zároveň ako účtovná jednotka. Slúži len pre členské štáty MMF a niekoľko ďalších určených inštitúcií, vrátane Svetovej banky. SDR tvorí v súčasnosti kôš týchto mien
- USD, euro, JPY, GBP. Orgány MMF

Rada guvernérov
- je najvyšší riadiaci orgán MMF, do ktorého všetky členské krajiny vymenúvajú guvernéra a jeho alternáta. Rada guvernérov, ktorej členmi sú ministri financií alebo guvernéri centrálnych bánk, prijíma zásadné rozhodnutia o činnosti Fondu. Schádza sa obvykle raz ročne (na výročných zasadaniach MMF a Svetovej banky). Členovia sa však môžu v prípade potreby stretnúť kedykoľvek, alebo môžu o niektorých otázkach hlasovať korešpondenčnou formou. Rada guvernérov delegovala veľký rozsah svojich právomocí na Výkonnú radu, ktorá je jej stálym výkonným orgánom.

Medzinárodný menový a finančný výbor
- schádza sa dvakrát ročne, aby posúdil kľúčové problémy týkajúce sa medzinárodného menového systému. Do septembra 1999 pracoval pod názvom Dočasný výbor (Interim Committee). Výbor pre rozvoj (Development Committee) je spoločný výbor Rady guvernérov MMF a Svetovej banky. Jeho úlohou je radiť a podávať správy guvernérom členských krajín o všetkých otázkach týkajúcich sa rozvojových krajín.

Výkonná rada
- má 24 výkonných riaditeľov menovaných alebo volených členskými štátmi. Každú z piatich krajín s najväčším počtom hlasov (USA, Japonsko, Nemecko, Francúzsko, Veľká Británia) ako aj Čínu, Rusko a Saudskú Arábiu zastupuje jeden výkonný riaditeľ. Ďalších šestnásť výkonných riaditeľov zastupuje jednotlivé skupiny krajín tzv. konštituencie. Výkonná rada sa zaoberá širokou paletou politických, operatívnych a administratívnych otázok vrátane dohľadu nad kurzovou politikou členských krajín, zabezpečovania finančnej pomoci MMF členským krajinám a riešenia systémových problémov globálnej ekonomiky.

Generálny riaditeľ
- volia ho členovia Výkonnej rady spomedzi seba, je jej predsedom a zároveň najvyšším riadiacim pracovníkom v organizačnej štruktúre MMF. Volí sa na päťročné obdobie a môže byť zvolený niekoľkokrát za sebou. V súčasnosti je ním od 5. mája 2004 a predseda výkonného vedenia MMF Rodrigo RATO (Španielsko)

Členská kvóta
- Každá členská krajina MMF má určenú členskú kvótu (vyjadrenú v SDR), z ktorej musí časť (približne 25 percent) zaplatiť v SDR alebo vo voľne vymeniteľnej mene a zostatok vo vlastnej mene. Členská kvóta určuje hlasovacie právo každej krajiny, ako aj výšku finančných zdrojov, ktoré môže členská krajina čerpať z MMF, a slúži tiež ako kritérium pri alokácií SDR.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: TASR
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.