referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milena
Štvrtok, 9. apríla 2020
Metódy riešenia úloh v štatistike
Dátum pridania: 28.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: mispi
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 780
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 
Hostorický základ štatistiky treba hľadať v snahe o opis obyvatľstva, územia, ako aj hospodárskeho stavu štátu. Aj názo štatistika sa odvodzuje od slova "status", ktoré znamená štát, ale aj stav. Okrejm štátu potrebujú štatistiku aj obchodné spoločnosti, podnikatelia na riadenie podniku s cieľom dosiahnuť čo najväčší zisk.
Napríklad finančné investície tovria investičné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku ako 1 rok, pôžičky poskytnuté s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov, ktoré podnik nakúpil s cieľom obchodovať s nimi alebo uložiť voľné peňažné prostriedky do majetku. Z bilančného hľadiska tieto zložky majetku patria do aktív, ktoré sa sledujú nielen z evidenčného hľadiska, ale pre potreby riadenia podniku sa vyhodnocujú matematicko-štatistickými metódami.

V štatistike sa použitím štatických a metematicko-štatistických metód zhromažďujú a spracúvajú údaje o hromadných sociálno-ekonomických javoch každého druhu, vyhotovujú sa štatistické zostavy, porovnateľné časové rady, bilancie a ich výsledky sa hodnotia v rozboroch. Štatistika sa v organizácii usporadúva tak, aby umožňovala racionálne a viacúčelové využívanie štatistických údajov pre súčasnom použití prostriedkov výpočtovej techniky.
Stredné hodnoty nemôžu zachytiť všetky zmeny, ktoré ustavične vznikajú vnútri rovnorodej skupeny. Variabilitu hodnôt znaku, ako aj typickosť strednej hodnoty príslušný súbor zisťujeme mierami variability (aj desperzie).

ŠTATISTIKA A JEJ ÚLOHY
Štatistika je samostatná spoločenská veda, ktorá skúma vlastným metódami konkrétnu úroveň a vývoj hromadných sociálno-ekonomických javov a procesov v rôznych odboroch národného hospodárstva, kultúry a politického života spoločnosti a výsledky svojho skúmania vyjadruje v čislach, v ich vzájomnom rozlíšení a zoskupení.
Štatistiak neskúma len ekonom. vzťahy medzi ľuďmi, ale skúma aj javy sociálneho, kultúrneho a politického života spoločnosti, pričom sa zameriava len na kvantitatívnu stránku skúmaných javov a procesov.

Štatistiku delíme na:
- teóriu štatistiky, ktorá zahŕňa všeobecné štatistické metódy,
- ekonomická štatistiku, ktorá pomocou teórie štatistiky skúma národné hospodárstvo ako celok.
Zo všeobecných metód štatistiky sa v praxi uplatňujú korelačné metódy voľnej závislosti a metódy výberového zisťovania, o ktorých hovoríme v ďalšom texte.
Ekonomická štatistika zahŕňa:
- národohospodársku štatistiku, ktorá skúma javy a procesy na úrovni národného hopodárstva,
- odvetvovú štatistiku, ktorá skúma javy a procesy určitého odvetvia národného hospodárstva alebo
spoločenského života,
- podnikovú štatistiku, ktorá skúma ekonomické javy a procesy vznikajúce v podniku, ale aj mimo
neho, napr. zisťuje záujem obyvateľov o podnikové výrobky.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.