referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Pondelok, 28. novembra 2022
Štatistika majetku
Dátum pridania: 21.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: RigorMortizz
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 347
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Podľa Obchodného zákonníka sa podnikom rozumie súbor hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. Z týchto zložiek sa budeme zaoberať len zložkou investičného majetku, ktorý sa skladá z troch častí:
- nehmotný investičný majetok,
- hmotný investičný majetok,
- finančné investície.

Nehmotný a hmotný investičný majetok zahŕňa aj drobný nehmotný a hmotný investičný majetok.
V nehmotnom investičnom majetku sú zahrnuté zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie než Sk 20 000,– v jednotlivom prípade. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 20 000,–, patria do drobného nehmotného investičného majetku.

Do hmotného investičného majetku zahrňujeme samostatné hnuteľné veci, ktorých ocenenie je vyššie ako Sk 10 000,– a ich prevádzkovo-technická funkcia je dlhšia ako 1 rok, budovy a stavby, pestovateľské stádo, záprahové zvieratá, plemenné a dostihové kone a iný majetok. Ak je ich ocenenie nižšie ako Sk 10 000,–, patria do drobného hmotného investičného majetku.

Finančné investície tvoria investičné cenné papiere a vklady, ktoré budú v držbe podniku dlhšie ako 1 rok, pôžičky poskytnuté s dobou splatnosti dlhšou ako 1 rok, nehnuteľnosti, umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov, ..., ktoré podnik nakúpil s cieľom obchodovať alebo uložiť voľné peňažné prostriedky do majetku.
Z bilančného hľadiska tieto zložky majetku patria do aktív, ktoré sa sledujú nielen z evidenčného hľadiska, ale pre potreby riadenia podniku sa vyhodnocujú matematicko-štatistickými metódami.

Štatistiku hmotného a nehmotného majetku môžeme rozdeliť do týchto častí: 
- objem a stav hmotného a nehmotného majetku,
- štruktúra hmotného a nehmotného majetku,
- pohyb a vybavenie práce hmotným a nehmotným majetkom.

Objem a stav hmotného a nehmotného majetku
Uplatnenie výrobku na trhu závisí aj od jeho kvality, na ktorú vplýva niekoľko faktorov. Jedným z nich sú stroje, na ktorých bol daný výrobok vyrobený, budovy – sklady, v ktorých sa skladoval, či autá, v ktorých sa výrobok prepravovala k spotrebiteľovi. Sociálno-ekonomický rozvoj podniku sa však nedá vždy dosiahnuť len vyššou investičnou aktivitou, t. j. budovaním nových prevádzok a ich vybavovaním novou technikou; treba dôsledne využívať a modernizovať už existujúce kapacity. Preto treba poznať ich celkový objem.

Pre potreby štatistiky je vhodnejšie vyjadrenie v peňažných jednotkách, ktoré tiež označujeme vstupnou cenou. To však predpokladá vhodné ocenenie, ktoré by prihliadalo na čas, keď bol hmotný alebo nehmotný majetok vyrobený a obstaraný.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.