Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Profil Svetového ekonomického fóra

Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum - WEF) je medzinárodná nevládna inštitúcia, ktorá spája popredných politikov, predstaviteľov bánk a finančných kruhov. Jej cieľom je presadzovať globálny hospodársky a sociálny pokrok cestou účinnej hospodárskej spolupráce.

História Svetového ekonomického fóra siaha do roku 1971, keď Klaus Schwab, profesor podnikového manažmentu na Ženevskej univerzite zorganizoval dvojtýždňové sympózium v Davose, určené pre európskych riadiacich pracovníkov, ktorým predstavoval americké manažérske techniky.

Tieto konferencie sa začali uskutočňovať každý rok a stali sa známe ako Sympózium v Davose. Schwabova myšlienka získala podporu Európskeho priemyslového združenia a Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Schwab založil rovnomennú nezávislú nadáciu, ktorá sa zmenila na celosvetovú organizáciu a súčasne zmenila orientáciu z podnikového riadenia a manažmentu na ekonómiu, politiku a sociálne otázky.

V roku 1987 zmenila inštitúcia názov na Svetové ekonomické fórum (WEF). Fórum sa schádza prevažne vo švajčiarskom Davose za účasti najvyšších predstaviteľov vlád a veľkých medzinárodných organizácií, najlepších svetových ekonómov a prestížnych masmédií.

Klaus Schwab je jeho zakladateľom a súčasne prezidentom. Fórum bolo založené s prispením 1 000 popredných svetových firiem a pôsobí v duchu rozvoja podnikateľských aktivít. WEF slúži nielen svojim členom, ale celej spoločnosti vytváraním partnerských vzťahov medzi poprednými predstaviteľmi z oblasti obchodu, politiky, vedy a iných oblastí spoločenského života v záujme definovania, prerokovania a podporovania kľúčových otázok svetovej agendy. Slovenskú republiku na fóre väčšinou reprezentujú zástupcovia vlády, Ministerstva financií a Národnej banky Slovenska (NBS).

V rokoch 1995 a 1996 to boli minister hospodárstva Ján Ducký a štátny tajomník ministerstva zahraničných vzťahov Jozef Šesták, v rokoch 1999 a 2001 predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda sprevádzaný podpredsedom vlády SR pre ekonomiku Ivanom Miklošom. V roku 2002 sa konalo WEF prvý raz mimo švajčiarskeho Davosu, v americkom New Yorku.

Slovenskú republiku vtedy zastupoval opäť podpredseda vlády pre ekonomiku Ivan Mikloš. V posledných rokoch sa na stretnutí Svetového ekonomického fóra diskutovalo na témy: Nový začiatok - odlišné prístupy (2000), Globalizácia a spôsoby riešenia ekonomickej situácie v krajinách tretieho sveta (2001), New York - Boj proti terorizmu (2002), Budovanie dôvery (2003) a Partnerstvo pre bezpečnosť a prosperitu (2004).

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk