referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Firma a podnikanie
Dátum pridania: 08.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Apofis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 300
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
Vymedzenie pojmov. Cieľ firmy

firma nakupuje výrobné zdroje, aby ich transformovala na hotové výrobky. Organizujúcim prvkom je podnikateľ. Cieľom firmy je maximalizácia zisku. Podnikanie je činnosť, kt. robí podnikateľ samostatne a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť určité kritérium. Firma vystupuje ako subjekt, kt. má ekonomickú samostatnosťprávnu subjektivitu Druhy firiem podľa veľkosti

rozlišujeme rozdelenie: kvalitatívne, kvantitatívne, malé firmy – malé inovačné firmy využívajú tzv. rizikový kapitál

stredné firmy, veľké firmy – majú prevládajúci podiel na obrate

tieto sa môžu ďalej zväčšovať fúziami horizontálnymi – spájanie v určitom odvetví vertikálnymi – spájanie na seba nadväzujúcich odvetví diverzifíkácia – firma preniká do odvetvia s kt. nič nemá

firmy podľa organizačnej formy individuálne vlastníctvo

prevažná časť malých a stredných firiem je založená na princípe individuálneho vlastníctva za záväzky ručia celým majetkom

partnerstvo spojenie dvoch alebo viacerých osôb, kt. spoločne vlastnia riadia firmu poznáme: akciová spoločnosť jednotlivý akcionár za záväzky firmy neručí akcia je cenný papier, ktorý svedčí o kapitálovej účasti vo firme môže znieť na meno alebo na majiteľa

poznáme akcie: prioritné – majú vopred určenú dividendu, ale nemajú hlasovacie právo obyčajné – dostávajú dividendy podľa skutočne dosiahnutých a rozdelených ziskov zamestnanecké – majú pracovníka pripútať ku firme a vzbudiť v ňom snahu o prosperitu firmy každá akcia má nominálnu hodnotu – tá je na nej vytlačená kurz – cena za kt. sa kupuje a predáva obligácia je dlžobný úpis, na kt. sa vypláca pevný ročný úrok najvyšším orgánom a.s. je valné zhromaždenie akcionárov, ktoré volí výkonné orgány vlastnícke funkcie plnia jednotliví akcionári a realizujú ich dvojako: priamo – pomocou kontrolného balíka akcií nepriamo – pomocou mechanizmu finančného trhu podnikateľskú funkciu plní manažment

zdroje financovania firmy základným vnútorným zdrojom financovania sú zisky odpisy keď sa financovanie uskutočňuje z vnútorných zdrojov, hovoríme o tzv. samofinancovaní vonkajšími zdrojmi financií sú pôžičky z banky, alebo priamo od držiteľov peňazí – vydaním nových akcií alebo obligácií
 
Zdroje: Kniha Ekonómia
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.