referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Paulína
Sobota, 22. júna 2024
Ekonomický cyklus
Dátum pridania: 08.02.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Apofis
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 404
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Skutočný reálny produkt,ktorý sa vytvára na úrovni kde sa vyrovnávajú sily agregátneho dopytu s agregátnou ponukou môže voči úrovni potencionálneho produktu klesať,môže sa mu rovnať,alebo rásť.HDP v podobe poklesu a rastu nadobudne určitú pravidelnosť ,opakuje sa približne v rovnakých intervaloch,nazývame ich cyklickými výkyvmi ekonomiky a analyzujeme ako ekonomický cyklus.Celkový trend ekonomiky je rastúci.Fázy ekonom.cyklu.ekonomický cyklus môže začať fázou recesie,ktorá sa vyznačuje poklesom HDP,znížením úrovne aktivity celého makroekonomického systému.Ekonom.teoria hovorí že fáza recesie nastáva vtedy ak sa nepretržite znižuje úroveň skutočného HDP dva za sebou idúce štvrťroky.pokles takto ohraničený je druhou fázou ktorá sa nazýva dno ekonom.cyklu,ktorý predstavuje najnižšiu úroveň HDP a ekonom.aktivity v danom ekonom.cykle.

Expanzia je daľšou fázou ekonom.cyklu,ktorá znamená obnovu a stupňovanie výkonnosti ekonomiky.Poslednou fázou je horná ohraničujúca fáza,nazývaná vrchol ekonom.cyklu,alebo aj horný bod zvratu.Pravidelné striedanie zostupných a vzostupných fáz vývoja ekonomiky sa nazýva cyklický vývoj.So zmenami HDP súvisia zmeny v zamestnanosti.Tento vzťah možno vyjadriť Okunovým zákonom. Platí že keď klesá skutočný národohospodársky produkt pod úroveň potencionálnehoproduktu o2% zvyšuje sa nezamestnanosť o polovicu tejto hodnoty teda o 1%. Zákon ukazuje súvislosť medzi situáciou na trhu tovarov a služieb a trhom práce.
rU= -0.5(2.25-Y%). Druhy ekonom.cyklu podľa dĺžky trvania jedného cyklu rozlišujeme tri druhy cyklov:dlhé tzv.Kuznetsove cykly ktoré sa opakujú v rozmädzí 30rokov.Tieto cykly sú spojené s takými zásadnými zmenami vo výrobných techológiach ktoré umožňujú vznik nových nosných odvetví a odborov ekonomiky.

Krátke tzv. Kitchinove cykly v trvaní 3 až 5 rokov.Označujú sa aj ako cykly v zásobách. Stredné dlhé tzv. Juglarove cykly sa objavujú v intervaloch 6 až 11 rokov.Súvisia so zmenami v úrokovej miere a odvodene od nej so zmenami dopytu po investíciach.Pokles agregátneho dopytu vyvolá pokles skutočného HDP pod úroveň potencionálneho produktu,čo sa prejaví najmä v znížení úrovne nových investícií,poklese pracovných príležitostí,teda v raste nezamestnanosti, v zmene cenovej hladiny v podobe deflácie.Pokles agregátnej ponuky:ak nastáva zníženie úrovne skutočného národohospodárskeho produktu preto,že sa zníži úroveň agregátnej ponuky potom nastávajú rovnaké prejavy pri dvoch veličinách makroekonomického systému.Recesia sa prejaví znížením skutočného HDP znížením úrovne zamestnanosti rozdiel je však vo vývoji cenovej hladiny-táto sa zvýši.Tákáto recesia pri ktorej nastáva rast cenovej hladiny sa nazýva slumpflácia.Úlohu proticyklickej hospodárskej politiky je eliminácia výkyvov ekonomiky a priblíženie skutočného reálneho produktu v jednotlivých fázach ekonomického cyklu k potencionálnemu produktu.
 
Zdroje: Kniha Ekonómia
Podobné referáty
Ekonomický cyklus SOŠ 2.9310 6280 slov
Ekonomický cyklus SOŠ 2.9831 6070 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.