referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Úverovaný a hypotekárny úver
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: klokan99
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 474
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Úver je pre podnik návratnou formou získavania cudzích externých zdrojov. Je to ekonomický vzťah medzi veriteľom a dlžníkom, ktorý vzniká pri odovzdaní konkrétnej hodnoty na dočasné použitie, t.j. s podmienkou návratnosti. Tento vzťah má podobu zmluvy. Veriteľ dáva dlžníkovi k dispozícii istú hodnotu v peniazoch, resp. v tovare a stará sa o správu dlhu. Dlžník sa zaväzuje splatiť svoj dlh v dohodnutom termíne a forme (spravidla v peniazoch), ako aj platiť príslušný úrok. Členiť úvery môžeme z rôznych hľadísk, najčastejšie sa vyskytujú podľa:
1. objektu, ktorý žiada o úver
2. subjektu, ktorý úver poskytuje
3. doby, na ktorú sa úver poskytuje
4. formy poskytnutia a techniky úverovania
5. spôsobu ručenia
6. spôsobu splácania
7. teritoriálnej pôsobnosti

Základné formy splácania úverov
 metódy dovodené od splácania istiny (úveru)
a) konštantné splátky
b) postupné zvyšovanie splátok
c) postupné znižovanie splátok
 metódy anuitného splácania
a) splácanie na základe výpočtu umorovateľa
b) splácanie na základe výpočtu koeficientu anuity

Z hľadiska charakteru premenných veličín sa úverové systémy členia na:
 uzavreté – predpokladá, že všetky veličiny sú vopred dané, úroková sadzba je fixná a známe sú aj poplatky a provízie. V tomto prípade je možné vopred stanoviť splátkový plán s presne uvedenou frekvenciou a výškou splátok a s presným uvedením dátumu poslednej splátky
 otvorený – pri stanovení variabilných úrokových sadzieb alebo minimálnej výšky splátky, nie je možné stanoviť presný údaj o poslednej splátke

Formy úverovania
 dlhodobé a strednodobé: - emisia obligácií
- finančné úvery
- dodávateľské úvery
- zvláštne formy úverov: leasing
forgaiting
franchising
 krátkodobé: - obchodný úver
- bankové úvery
- komerčné cenné papiere
- preddavky
- faktoring

Pri podrobnejšom členení predchádzajúcich úverov možno použiť aj nasledovné delenie:

a) krátkodobé a strednodobé
- najpočetnejšia skupina úverov, ktoré banky poskytujú. Obzvlášť to platí v podmienkach s nedostatkom dlhodobých zdrojov
 kontokorentný
 eskontný
 spotebný
 lombardný
 akceptačný
 avalový

1. kontokorentný
Ide o dohodu medzi bankou a klientom, na základe ktorej banka poskytuje klientovi úver prostredníctvom jeho bežného účtu.

2. eskontný
Jeho splatnosť je daná splatnosťou zmenky a táto by mala byť splatná do 1 roka od vystavenia.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.