referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Leonard
Utorok, 16. augusta 2022
Úvod, história, teórie a typy ekonomík
Dátum pridania: 04.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 767
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Klasifikácia statkov
a) podľa dostupnosti – voľné (lesné plody, kvety na lúke)
–ekonomické (sú nejakým spôsobom spracované, premenené ľudskou prácou, prešli výrobou – výrobky, napr. nazbierané čučoriedky spracujem na kompót a predám na trhu)
b) podľa formy – hmotné (výrobky, predmety)
– nehmotné (služby)
c) podľa účelu – spotrebné (sú spotrebiteľom spotrebované priamo, napr. múka v domácnosti)
– výrobné (slúžia na výrobu ďalšej produkcie, napr. múka v pekárni)
d) podľa vlastníctva – osobné (slúžia na uspokojenie osobných potrieb)
– súkromné (slúžia na výrobu alebo poskytovanie služieb)
– štátne (sú vo vlastníctve štátu, poskytujú služby, napr. cesty, železnice)

Historický vývoj ekonomického myslenia

- prvé myšlienky o hospodárení a ekonomických vzťahoch medzi ľuďmi sa objavujú už v období antického Grécka v dielach Platóna a Aristotela

Merkantilizmus
- vznikol v polovici 16.stor. za panovania Ľudovíta XIV., autorom tejto teórie je Colbert – hovorí, že bohatstvo spočíva v drahých kovoch a peniazoch, jeho zdrojom je obchod
- za hl. zdroj bohatstva považuje zahraničný obchod – na jednej strane spočíva v zákaze vývozu zlata a peňazí, v podporovaní vývozu výrobkov (víno, parfumy, mydlá – tento vývoz súvisí s rozvojom domácej výroby a manufaktúr), na druhej strane obmedzuje dovoz tovaru (vyrubuje sa vysoké clo)
- tento smer mal prívržencov od 16. do 18.stor.

Fyziokratizmus
- nová teória, stáva sa reakciou na merkantilizmus
- odmieta glorifikáciu – zveličovanie úlohy peňazí v hospodárstve, tvrdí, že obchod a výroba nie sú produktívne
- za hl. zdroj bohatstva považuje pôdu a poľnohospodársku výrobu (fyzis – gr. príroda)
- zakladateľom tejto teórie je fr. lekár Quesnay, jej cieľom bolo odstrániť chorobný stav hospodárstva, nastoliť prirodzený stav, kde jedinou produktívnou výrobou je poľnohospodárstvo

Klasická ekonómia
- prvá teória založená na vedeckom podklade (18.stor.)
- zakladateľom je Angličan Adam Smith, inšpiroval sa najmä myšlienkami fyziokratizmu, vo svojom najznámejšom diele Bohatstvo národov ukazuje, ako funguje ekonomika
- je jedným z prvých predstaviteľov liberalizmu v ekonómii – odporúča politiku voľného trhu, slobodného podnikania, zdôrazňuje potrebu súkromného vlastníctva, iniciatívy, aktivity jednotlivca
- tak ako podľa Hobbesa, aj podľa Smitha je človek egoista, ktorý sleduje svoje záujmy – toto považuje za zdroj vývinu ekonomiky a hospodárstva
- východiskom hosp. rastu je deľba práce, špecializácia na určitú činnosť
- Smith zároveň poukazuje na fakt, že človek nemá možnosť vo výrobe využívať iné schopnosti
- hl. v jeho učení je učenie o hodnote, hodnota je vytváraná prácou, je určená množstvom práce, ktoré sa vynaloží na výrobu
- skutočným meradlom výmennej hodnoty akéhokoľvek tovaru je množstvo práce vynaloženej na jeho výrobu
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.