referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Úvod, história, teórie a typy ekonomík
Dátum pridania: 04.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 767
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
- na Smithovu teóriu nadväzuje David Ricardo – rozvíja teóriu hodnoty
- podľa neho hodnotu tovaru určuje nielen množstvo bezprostredne vynaloženej práce, ale i množstvo práce minulej, predchádzajúcej (tá je spredmetnená vo výrobných faktoroch)
- ďalšou teóriou Davida Ricarda je teória porovnateľných (komparatívnych) výhod – každý národ môže zvýšiť svoju životnú úroveň, ak sa špecializuje na také výrobky, ktoré vie vyrábať vysoko produktívne
- Malthus je autorom populačnej teórie – počet obyvateľov rastie geometrickým radom, pričom výroba potravín len aritmetickým, pričom môže dôjsť k preľudneniu
- katastrofy, vojny, vyhladzovanie považuje za pozitívny a prirodzený jav, lebo preľudneniu zabraňuje

- ďalšími predstaviteľmi ekonomickej teórie sú Patty a Say
- Say zaviedol do ekonomickej teórie nové ekonomické pojmy – zisk, mzda, kapitál, renta
- formuluje zákon trhu – ponuka automaticky vytvára dopyt, rozsah trhu je úmerný rozsahu výroby, táto teória podporuje liberalizmus, voľnú konkurenciu v hospodárstve

Teória Karla Marxa
- v prvej polovici 19.stor. nadväzuje na ekonómov, najmä na Smitha a Ricarda
- k jeho najznámejším dielam patrí Kapitál
- formuluje teóriu nadhodnoty
- človek ako pracovná sila vyrobí viac, ako je potrebné na reprodukciu jeho pracovnej sily – vyrobí vyššiu hodnotu
- to, čo vyrobí naviac, nazval Marx nadhodnotou, ktorú si privlastní kapitalista
- akumulácia kapitálu – nazhromaždenie kapitálu, ktoré zabezpečuje hospodársky rast a to vtedy, keď sa kapitalista vzdáva časti spotreby v prospech budúcej spotreby – vo forme investícii, rozšírenia výroby alebo technológie
- Marx považuje privlastňovanie si nadhodnoty kapitalistom za základ vykorisťovania, poukazuje na rôzne záujmy (robotníci chcú odstrániť vykorisťovanie, chcú vyššiu hodnotu svojej práce), ústia do triedneho boja
- zadefinoval aj výraz konkrétna práca (vytvárajúca hodnotu) a abstraktná práca (vytvárajúca úžitkovú hodnotu tovaru)

Neoklasická teória
-počiatky v 70-tych rokoch 19.stor., pretrvanie do 30-tych rokov 20.stor.
-predstaviteľmi sú Clarck a Marshall
-najväčší dôraz sa kladie na dopyt a spotrebu, hlavné otázky: vzťah ponuky a dopytu, problém ceny a spotreby
-východiskom je Sayov „zákon trhu“, predpoklad dokonalej konkurencie (nikto nemôže zlepšiť svoje postavenie na trhu bez toho, aby nezhoršil situáciu niekoho iného – Paretovo optimum = optimálny stav trhu pri dokonalej konkurencii)
-najväčšiu pozornosť venuje spotrebiteľskému dopytu – hľadá sa optimálny stav, rovnováha a efektívnosť ekonomického systému
-rovnováha – rovnovážna cena (ekvilíbrium) vzniká vtedy, keď sa dopyt rovná ponuke

Makroekonomická teória
- reagovala na nové podmienky v hospodárstve, najmä na veľkú hospodársku krízu v 30-tych rokoch 20.stor.
- sformuloval ju americký ekonóm J.M.Keynes
- podstatou je nevyhnutnosť zásahu štátu do ekonomiky
- skladá sa z viacerých prvkov:

1. teória efektívneho dopytu
- objem výroby, zamestnanosti a národného dôchodku závisí od kúpyschopného dopytu
Y -národný dôchodok C –spotreba domácností
S –úsporyI –investície

a) Y=C+S –- S=Y-C -časť nár. dôchodku ide do spotreby a to, čo sa nespotrebuje, sú úspory
b) Y=C+I –- I=Y-C -časť nár. dôchodku vynaloženého na spotrebu predstavuje dopyt po spotreb. tovaroch
- to, čo sa usporí, tvorí dopyt po investíciách
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.