referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cyril a Metod
Utorok, 5. júla 2022
Úvod, história, teórie a typy ekonomík
Dátum pridania: 04.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jusenka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 767
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Ekonómia a ekonomika

Historická podmienenosť ekonomiky

- ekonomika – cieľavedomá hospodárska činnosť zameraná na výrobu a spotrebu
- súčasť spoločenského života, ktorá je spätá s ekonomickou činnosťou
- ekonomikou sa zaoberá ekonómia - rozoberá, analyzuje hospodársku činnosť
- rieši základné otázky ekonomiky
- veda skúmajúca hospodársku časť spoločenského života
- základné otázky ekonomiky: Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať?

Vzťah ekonómie a ekonomiky
ekonomika je hospodárska prax vzťah teórie a praxe, sú vzájomne späté
ekonómia je teória o hospodárskej praxi
- ekonómia ako veda sa začína rozvíjať s rozvojom priemyselnej spoločnosti v polovici 18. storočia
- rozlišujeme dve podskupiny ekonómie
1. mikroekonómia – skúma správanie jednotlivca, čo rozhoduje pri výbere statkov, čo ovplyvňuje jeho spotrebu, zaoberá sa utváraním cien tovarov, napr. problém príčin nezamestnanosti
2. makroekonómia – skúma hospodárstvo ako celok, zaoberá sa tvorbou dopytu, ponuky, ceny, problémami inflácie, úlohami štátu v ekonomike

Základné otázky ekonomiky
- podľa toho, ako spoločnosť dosahuje svoje ciele: čo, ako, pre koho; rozlišujeme typy ekonomík:
1. a) prebytková ekonomika – vyrába sa viac, ako sa v spoločnosti spotrebuje
b) nedostatková ekonomika – vyrába sa menej, ako je dopyt
2. a) uzavretá ekonomika
b) otvorená ekonomika – je založená na medzinárodnej deľbe práce a vzniku svetového trhu

Výroba a uspokojovanie potrieb
- výroba – prvý predpoklad, aby mohli byť uspokojené potreby človeka
- premena výrobných faktorov na výrobky a služby (tovar)
- výrobné faktory: práca, pôda, kapitál
- tovar: všetko to, čo človek získava na trhu (výrobky, služby)
- výrobky:
· ekonomické statky, ktoré môžu byť hmotné – predmety spotreby krátkodobej (potraviny)
dlhodobej (automobil)
nehmotné – služby (doprava, holičstvo, krajčírstvo)
· prostredníctvom ekonomických statkov človek uspokojuje svoje potreby – (všetko to, čo je pre ľudský život nevyhnutné) sú uvedomelý alebo neuvedomelý nedostatok, každý človek má svoje potreby i rôzne predstavy o uspokojení týchto potrieb
1. primárne potreby – tie, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie života, napr. potrava, vzduch, ochrana proti chladu
2. sekundárne potreby – potreby získané socializáciou (vplyvom spoločnosti), napr. potreba komunikácie, lásky, úspechu, potreba niekam patriť, právne potreby, ekonomické potreby (sú spojené s výrobou a spotrebou)
- ľudské potreby sa uspokojujú prostredníctvom toho, čo je užitočné – spoločenské statky - pri uspokojovaní svojich potrieb ľudia spotrebúvajú statky, stávajú sa spotrebiteľmi
- spotreba – uspokojovanie potrieb, je ovplyvnené rôznymi okolnosťami: financie, reklama, záujmy
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.