referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Zahraničný obchod Dánska 2002
Dátum pridania: 04.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: pseudo120
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 377
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Komoditná štruktúra zahraničného obchodu Dánska v roku 2002

Cieľ: Vyhodnotiť komoditnú štruktúru zahraničného obchodu Dánska za rok 2002

Úloha: a, Zapísať údaje za exportu a import komodít za rok 2002 do tabuľky a vypočítať percentuálny podiel jednotlivých komodít ku celkovému exportu a importu
b, Vyhotoviť diagram komoditnej štruktúry exportu a importu
d, Vyhodnotiť zahraničný obchod Dánska písomne

Metodika: Prvotné údaje o exporte a importe Dánska získané na web stránke http://www.intracen.org/tradstat/welcome.htm som zapísala do tabuľky. Vypočítala som relatívne hodnoty- percentuálne podiely na exporte jednotlivých komodít voči celkovému exportu: export komodity/ celkový export* 100. Taktiež som vyrátala relatívne hodnoty- percentuálne podiely na importe jednotlivých komodít voči celkovému importu: import komodity/ celkový import* 100. Nasledovalo vyhotovenie diagramov, dvoch koláčových grafov, jeden pre import, druhý pre export.

Diskusia: V zahraničnom obchode Dánska je rozdiel exportu (52 mld. USD) a importu (48 mld. USD) komodít v hodnote 4 mld. USD. Diagram exportu nám jasne ukazuje, že najvýraznejšie postavenie má export strojov a prepravných zariadení, 30%. V tomto odvetví sa najviac exportujú telekomunikačné vybavenia, počítačové komponenty, prepravné zariadenia pre cestujúcich, vzdušné sily, všetko s hodnotami nad 1,3 mld. USD. V exporte je výrazný taktiež export potravín a živých zvierat s 18%, pričom dominuje obchod s čerstvým mäsom (2,5 mld. USD), takmer 1 mld. hodnoty dosahuje tiež obchodovanie s čerstvými rybami a syrom. 13,5% exportu tvoria rôzne priemyselné výrobky. Najväčšie príjmy tu zaznamenáva nábytkárstvo ( 2 mld. USD) a plastové predmety (1 mld. USD). 16% exportu tvoria chemikálie a im príbuzné výrobky: liečivá (i veterinárne) 2,8 mld., farmaceutické liečivá 1 mld. USD. 10% exportu tvoria trhové výrobky triedené podľa materiálu: 0,5 mld. USD spracovanie dreva. Ostatné komodity nedosahujú viac ako 10% exportu.

Diagram importu nám jasne ukazuje, že najvýraznejšie postavenie má import strojov a prepravných zariadení, 37%. V tomto odvetví majú najväčší podiel na importe telekomunikačné vybavenia, 2,7 mld. USD. 15% importu zaberá rôznych priemyselných výrobkov, dominuje tu obchod s papierom 0,9 mld., spracovanie základných kovov 0,5 mld. USD. ). Zastúpenie 11% majú chemikálie a im príbuzné výrobky, významným je s hodnotami 0,6 mld. USD obchod s plastovými predmetmi, ďalej liečivami (i veterinárne) 1 mld. USD. Import potravín nie je veľký, najvyššiu hodnotu príjmov tu dosahuje obchod so zvieracím krmivom (0,7 mld. USD). Ostatné komodity nedosahujú viac ako 10% importu.

Záver: V zahraničnom obchode vysoko vyspelej západoeurópskej krajiny Dánska prevažuje export nad importom. Väčšinu výrobkov si krajina produkuje sama, niektoré exportuje a lacnejšie importuje do iných, prevažne chudobnejších, krajín, zo strategických, finančne výhodných dôvodov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.