referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Aktívne operácie obchodných bánk
Dátum pridania: 30.03.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Junkie
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 975
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
Aktívne operácie bánk
úverové operácie a investičná činnosť
Úverové operácie
banka vystupuje ako veriteľ
bankový úver - dočasné požičanie peňazí obchodnej banky jej klientovi za určitú cenu (úrok)

Pri poskytovaní úveru musí brať banka do úvahy tieto princípy:
• zmluvný princíp - zmluva o úvere má písomnú formu
• princíp účelovosti - ešte pred podaním žiadosti, by si mal žiadateľ o úver zistiť, či banka bude financovať účel úveru......úrokové sadzby sú nižšie pri účelových úveroch ako pri bezúčelových
• princíp návratnosti - banka nemusí poskytnúť úver každému žiadateľovi, o poskytnutie úveru sa rozhodne po zhodnotený finančného hospodárenia žiadateľa o úver,
pri PO banka posudzuje návratnosť na základe súvahy, plán cash-flow, výkaz ziskov a strát
pri FO banka posudzuje stabilný príjem klienta a ručiteľov
• princíp zabezpečenia úveru - je dôležitý, ak by prišlo k platobnej neschopnosti dlžníka. Sú to opatrenia, aby si banka mohla uplatnila nároky voči dlžníkovi alebo voči 3-tej osobe a dosiahnuť uhradenie úveru.

Spôsoby: záložným právom, zádržním právom, 3 osobou, bankou
• princíp zúročiteľnosti - dlžník je povinný od momentu poskytnutia úveru, platiť z neho úroky v dohodnutej výške. Sankčné úroky - v prípade omeškania zmluvne dohodnutých splátok
Úrok = istina x úroková miera x počet rokov
100
• princíp terminovanosti - splatenie úveru v dohodnutom termíne
krátkodobé - do 1 roka
strednodobé - do 4 rokov
dlhodobé - do 10 rokov

Krátkodobé úvery
Kontokorentný úver
kombinácia vkladového a úverového účtu
ide o úver v pohyblivej výške, patrí medzi najdrahšie bankové úvery
ak sa bežný účet dostáva do debetu, vopred dohodnutého limitu
poskytuje sa stabilným (spolahlivým) a bonitným (dosť peňazí)
je kedykoľvek splatný, nie sú pravidelné úverové splátky

Revolvingový úver
ak klient zaplatí časť úveru automaticky sa obnovuje úver na pôvodnú výšku

Zmenkové úvery
• Eskontný úver
banka nakupuje od klienta zmenky, pred ich splatnosťou , za nominálnu hodnotu, zníženú o diskont(rozdiel medzi sumou eskontného úveru a sumou pri odkúpení) a províziu. V čase jej splatnosti ju predkladá zmenkovému dlžníkovi na úhradu.
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.