referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Melánia
Štvrtok, 30. júna 2022
Podnik a právne formy podnikania
Dátum pridania: 31.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Funkcie podniku:

 1. Ekonomická funkcia - spočíva najmä v tom, že podnik má vyrábať výrobky a poskytovať služby.
  Zahŕňa tieto činnosti:
  a, Zásobovacia činnosť - nákup surovín a materiálu pre zabezpečenie výroby
  b, Vlastnú výrobu - premena surovín a meteriálov na hotové výrobky
  c, Odbytovú činnosť - predaj hotových výrobkov
 2. Mimoekonomická funkcia - nevyplýva priamo z hospodárskej činnosti a zahŕňa:
  a, Sociálnu funkciu - riešenie bytovej situácie zamestnancov podniku a pod.
  b, Bezpečnostnú funkciu - ochrana zdravia pri práci, zabezpečenie ochranných pracovných pomôcok, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce
  c, Ochranu životného prostredia - výstavba čističiek odpadových vôd
  d, Kultúrno-spoločenskú a vzdelávaciu funkciu - zvyšovanie kvalifikácie, kurzy, kultúrne akcie a pod.

Základné znaky podniku:
1. Ekonomická samostatnosť - Podnik rozhoduje a zabespečuje sisvoju hospodársku činnosť samostatne (nákup, výrobu, odbyt) a na konci účt. obdobia vykazuje výslekok hospodárenia (zisk alebo stratu). Štátne zasahuje priamo do činnosti podniku, jeho úlohou je určiť len všeobecné pravidlá podnikania (napr. podmienky pre vznik podnikov,výšku daní) a vytvárať podmienky pre podnikanie. Podnik rozhoduje o tom, akú formu podnikania si zvolí, čo bude vyrábať, s kým bude spolupracovať atď.
2. Právna subjektivita - podnik má právo vo vlastnom mene uzatvárať zmluvy s inými subjektami (podnikmi, zamestnancami, štátom). Podniky sú zodpovedné za záväzky, ktoré im vyplývajú z uzatvorených zmlúv a z ostatných právnych noriem (zákonov). Zmluvy v neme podniku uzatvárajú a podpisujú vybraní pracovníci.

Druhy podnikov

V hospodárskej praxi sa vyskytuje veľké množstvo podnikov. Podniky môžu mať v trhovej ekonomike rôznu podobu. Najčastejšie ich členíme podľa týchto kritérií:

Podľa predmetu podnikateľskej činnosti:

 1. Výrobné podniky - predmetom ich činnosti je výroba výrobkov pre býrobnú a osobnú spotrebu, napr. priemyselné podniky, poľnohospodárske podniky
 2. Obchodné podniky - predmetom ich činnosti je zabezpečenie obchodných vzťahov, napr. podniky vnútorného obchodu a verejného stravovania - obchody, reštaurácie, jedálne
 3. Podniky poskytujúce služby - predmetom ich činnosti je poskytovanie rôznych služieb pre zákazníkov, napr. čistiarne, opravovne obuvi
 4. Dopravné podniky - predmetom ich činnosti je premiestňovanie osôb a nákladov, zabezpečujú dopravu, napr. železničnú, leteckú
 5. Ostatné - sú to nemocnice, liečebne, podniky sociálnej starostlivosti

Podľa formy vlastníctva:

 1. Štátne podniky - zakladá ich ústredný alebo miestny orgán štátnej správy. Majetok, s ktorým podnik hospodári, je vlastníctvom štátu. Štátny podnik je právnym subjektom, a preto štát nezodpovedá za záväzky podniku. Štát zakladá podniky v takej oblasi podnikateľskej činnosti, ktorá nie je zaujímavá pre súktormných podnikateľov, ale pre fungovanie ekonomiky je nevyhnutná.
 2. Súkromné podniky - sú základom v trhovom hospodárstve. Majetok takéhoto podniku je súkromným vlastníctovm. Za jeho činnésť rozhoduje a zodpovedá jeho vlastník.
 3. Družstevný podnik - je právnickou osobou a vzniká na základe dobrovoľného združovania majetku súkromných vlastníkov s cieľom jeho spoločného využívania

Podľa veľkosti:

 1. Malé podniky - tzv. drobné podnikanie - s počtom zamestnancov do 50, pôsobia vo sfére obchodu, službách, remeslách
 2. Stredné podniky - zamestnávajú do 500 ľudí, tiež pôsobia vo sfére obchodu, službách a remeslách, v odvetviach spracovateľského priemyslu
 3. Veľké podniky - viac ako 500 zamestnancov, sú to najčastejšie akciové spoločnosti. Úspešné sú najmä v hutníctve, strojárstve, chemickom priemysle.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.