referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Podnik a právne formy podnikania
Dátum pridania: 31.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu:

 1. Podniky s podnikateľskou činnosťou (výrobné, obchodné)
 2. Podniky pre špeciálne úlohy (napr. úsek bezpečnosti)
 3. Verejnoprospešné podniky - ktoré môžu byť:
  = Rozpočtové - závisia od prostriedkov, ktoré dostávajú z rozpočtu spravidla nevykonávajú výrobnú činnosr. Ich hlavným cieľom je zabezpečiť potreby pre občanov - školstvo, zdravotníctvo, polícia
  = Príspevkové - mejú vlastné príjmy (spravidla vykonávajú výrobnú činnosť), ktoré im často nestačia na splnenie úloh, a preto sú odkázané aj na príspevok z rozpočtu

ZALOŽENIE A VZNIK PODNIKU

Rozhodnutie o založení podniku je závažné rozhodnutie, ktoré rôznym spôsobom ovplyvní budúcnosť všetkých zúčastnených. Na začiatkup odnikania býva obyčajne dobrý nápad, ktorý sa potom prepracuje do podnikateľského zámeru, ktorého úlohou je pripraviť založenie, vznik a rozvoj podniku. Napr. akciová spoločnosť sa zakladá zakladateľskou zmluvou a spol. s ručeným obmedzeným spoločenskou zmluvou. Každý podnik podľa Obchodného zákonníka vzniká dňom zápisu obchodnom registri, čím sa stáva právnickou osobou.

Obchodný register - je verejný zoznam podnikov, do ktorého sa zapisujú zákonom ustanovené údaje týkajúce sa podnikateľov. Obchodný register vedú odresné súdy tzv. registrové súdy so sídlom v krajskom meste. Každý podnik má pridelené identifikačné číslo (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ).

Do Obchodného registra sa zapisujú tieto údaje:

 • Obchodné meno, pri právnydkých osobách sídlo, pri fyzických osobách bydlisko a miesto podnikania ak sa líšia od bydliska
 • Identifikačné číslo organizácie
 • Predmet podnikania alebo činnosti
 • Právna forma právnickej osoby
 • Meno a bydlisko osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom podniku s uvedením spôsobu, akými konajú v mene právnickej osoby
 • Meno prokuristu s uvedením spôsobu, akým koná za podnikateľa
 • Ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré určuje zákon

Ak je podnikateľom fyzická osoba (jednotlivec), koná v mene v podniku osobne alebo prostredníctvom zástupcu. Právnické osoby (organizácie) rokujú prostredníctvom štatutárnych orgánov. Štatutárnymi orgánmi podniku sú tí pracovníci, ktorí sú oprávnení konaťmenom podniku vo všetkých veciach.

Môže to byť:

 1. Jednotlivec (riediteľ, konateľ) 
 2. Kolektív (predstavenstvo) - rozhoduje hlasovaním a v jeho mene vystupuje poverený člen kolektívu

ZRUŠENIE A ZÁNIK PODNIKU

Dôvody na zrušenie podniku môžu byť rôzne napr. uplynutie doby na ktorúsa založil, dosiahnutie účelu, na ktorý sa založil, rozhodnutie podnikateľa o dobrovoľnom zrušení vzájomná dohoda spoločníkov, vyhlásenie konkurzu.

Zrušenie môže byť:

 1. Bez likvidácie - sa ruší podnik, ak ide o jeho dobrovofľné zrušenie a ponik má svojho právneho nástupcu. Hospodárska činnosť podniku podračuje ďalej, a preto likvidácia nie je potrebná
 2. Likvidáciou - nastáva pri nútenom zrušení podniku. Pri likvidácii sa rozpredáva majetok podniku, a takto získané peniaze sa použijú na uhradenie záväzkov podnikov. Údaje o likvidácii sa zapisujú do obchodného registra. Výsledkom likvidácie by malo byť úplné uhradenie záväzkov podniku. Ak po uhradení záväzkov zostane likvidačný zostatok, rozdelí sa medzi majiteľov podniku.
 3. Konkurz - vyhlasuje sa na majetok podniku, ktorý nie je schopný uhrádzať svoje záväzky. Vyhlásenie konkurzu sa zapisuje do obchodného registra. Majetok podliehajuci konkurzu tvorí konkurzu tvorí konkurznú podstatu. Povyhlásení konkurzu podnik stráca právo nakladať s majetkom a toto právo prechádza na správcu, ktorý je povinný vykonať konkurz.

Zánik podniku - podnik zaniká vymazaním z obchodného registra

 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.