referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miloslav
Nedeľa, 3. júla 2022
Podnik a právne formy podnikania
Dátum pridania: 31.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hofinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 770
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 14.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 24m 10s
Pomalé čítanie: 36m 15s
 

2. OBCHODNÉ SPOLOČNOSTI

Obchodné spoločnosti - sú právnické osoby, ktoré sa založili na účel podnikania. Obchodná spoločnosť je združenie dvoch alebo viacerých podnikateľov (aj právnických osôb), ktorí sa dohodnú, že budú vykonávať podnikateľskú činnosť jpod spoločným názvom - firmou. Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktorú musia podpísať všetci zakladatelia. Obsahuje všetky práva a povinnosti spoločníkov. Obchodné spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra.

Formy obchodných spoločností:
a, Osobné spoločnosti - ručia spravidla celým svojím majetkom a spravidla v spoločnosti aj pracujú:
1. Verejná obchodná spoločnosť
2. Komanditná spoločnosť

b, Kapitálové spoločnosti - ručia len do výšky svojho vkaldu a ich práca v spoločnosti nie je nevyhnutná
1. Akciová spoločnosť
2. Spoločnosť s ručením obmedzeným

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

Verejnou obchodnou spoločnosťou je spoločnosť, v ktorej aspoň dve podnikajú pod spoločným obchodým menom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne všetkým svojím majetkom. Spoločnosť vzniká zápisom do obchodného registra, ktorý podpisujú všetci spoločníci. Prikladá sa k nemu aj spoločenská zmluva, ktorá upranuje práva a povinnosti spoločníkov, musí obsahovať obchodné meno a sídlo spoločnosti, predmet podnikania, meno a bydlisko spoločníkov alebo sídlo spoločnosti. Spoločenská zmluva sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých spoločníkov. Pre v.o.s. nie je podmienkou vytvorenie základného imania. Kapitál spoločnosti tvoria peňažné aj nepeňažné vklady jednotlivých spoločníkov.

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Komanditná spoločnosť - združuje dva druhy spoločníkov s rozdielnym právnym postavením, sú to komplementári a komandisti.
Komplementári - ručia za záväzky spoločnosti neobmedzene t.j. celým svojím majetkom
Komandisti - ručia za záväzky spoločnosti obmedzene, len do výšky svojho kapitálového vkaldu zapísaného v obchodnom registri.

Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, v ktorej musí byť zapísaná aj výška vkladu každého komandistu. Štatutárnymi orgánmi spoločnosti môžu byť len komplementári, tí riadia a zastupujú spoločnosť. Zisk si komplementári rozdeľujú rovnykým dielom, komandisti podľa výšky splateného vkladu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r.o., s r.o.)

Je to spoločnosť, ktorčj základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov. Spoločnosť môže založiť jedna osoba alebo môže mať maximálne 50 spoločníkov. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, ake je jeden zakladateľ - zakladateľská listina. Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi kapitálové spoločnosti, preto povinnosťou spoločníkov nie je osobná účasť na podnikaní, ale musia do spoločnosti vložiť určitý kapitálový vklad. Hodnota základného imania (majetku) pri založení spoločnosti musí byť aspoň 200 000,-Sk. Vklad spoločníka je povinný a jeho hodnota musí byť aspoň 30 000,-Sk môže mať peňažnú aj nepeňažnú formu napr. auto, počitač.

Pred podaním návrhu spoločnosti na zápis do obchodného registra sa musí celková hodnota splatených peňažných aj nepeňažných vkladov byť aspoň 100 000,-Sk. Ak spoločnosť založil jeden zakladateľ, musí splatiť základné imanie v plnej výške. Ručenie je obmedzené do výšky nesplateného vkaldu zapísaného do obchodného registra.

Spoločnosť vytvára rezervný fond vo výške 10% základného imania. O jeho využití rozhodujú konatelia.
Štatutárnym orgánom je jeden alebo viac konateľov, ktorých vymenúva valné zhromaždenie, ktoré je najvyšším orgánom spoločnosti.
Valné zhromaždenie - je najvyšším orgánom spoločnosti, zvolávajú ho konatelia, najmenej raz za rok. Členmi sú všetci spoločníci a každý má jeden hlas na každých 1 000,-Sk svojho vkaldu.
Dozorná rada - je kontrolný orgán, musí mať najmenej troch členov. Konateľ nemôže byť členom dozornej rady.

Akciová spoločnosť (a.s.)

Je spoločnosť, ktorčj základný kapitál je rozdelený na určitý počet akcií (podielov). Vlastnia ich jadnotliví akcionári. Spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak minimálne 2 fyzické osoby. Pri zakladaní akciovej spoločnosti sa predávajú akcie, čím sa získa kapitál od veľkého počtu ľudí - akcionárov. Ľudia tým, že si kúpia akcie, poskytujú spoločnosti kapitál. Akciová spoločnosť je kapitálovou spoločnosťou, preto spoločníci - akcionári nie sú povinní osobne sa podieľať na podniakteľskej činnosti.

 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.