referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aurel
Pondelok, 25. októbra 2021
Kde a s kým robiť marketing ?
Dátum pridania: 12.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 402
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 9m 40s
Pomalé čítanie: 14m 30s
 
Zhromažďovanie informácií
Aby firma poznala, v akom prostredí sa vyvíja, musí zhromažďovať informácie o trhoch a svojich výrobkoch. Tieto informácie sú rôzneho druhu: môžu byť kvantitatívne alebo kvalitatívne. Kvantitatívne informácie sú informácie o veľkosti trhu, objeme predajov a ich členení podľa predajných miest a typoch spotrebiteľov. Aby ich firma získala, obracia sa preto na príslušné špecializované organizácie.

Zhromažďovanie sekundárnych údajov
Takéto údaje poskytujú niektoré organizácie firmám, ktoré o to požiadajú. Označujú sa ako sekundárne, lebo nie sú zhromažďované špeciálne pre firmy, ale sú im v určitej podobe na ich žiadosť dodávané. Väčšina týchto organizácií má štatút verejnej alebo poloverejnej inštitúcie. Svoje informácie dodávajú spravidla bezplatne. Všetky tieto informačné zdroje nie sú zatiaľ docenené a sú málo využívané.

Organizácie pre marketingové šetrenie
Firma, ktorá sa stane predplatiteľom tejto organizácie, dostáva v pravidelných intervaloch číselné informácie, ktorých zdrojom sú výsledky systematického dotazovania vo vzorke maloobchodníkov alebo spotrebiteľov. Existujú rôzne druhy panelov podľa povahy vzorky (distributéri a maloobchodníci) a podľa povahy výrobku: obecné panely pre výrobky bežnej spotreby a špecializované panely pre špecifické výrobky (elektrotechnika, farmaceutické výrobky atď.).

Organizácie pre marketingový výskum
Keď chceme uskutočniť kvalitatívny výskum určitého rozsahu, týkajúci sa vlastností a motivácie spotrebiteľov, je často nutné obrátiť sa na špecializovanú organizáciu, ktorá môže usporiadať okrúhle stoly s psychológmi, diskusie smerujúce k hlbšiemu pochopeniu problému. V tomto prípade môže organizácia pomôcť firme pri zostavovaní dotazníkov, formovaniu vzoriek osôb i pri získavaní kvalifikovaných pracovníkov. Tí budú musieť ovládať adekvátne techniky prieskumu, ku ktorým patria technická sondáž, zjednávanie si schôdzok, sondáž na ulici atď. Organizácia musí firme presne informovať o problémoch a cieľoch dotazníkového šetrenia.
Podľa povahy jednotlivých prípadov môžu uvedené organizácie prevziať tiež informácie spracovania výsledkov výskumu a ich interpretácie.

Priamy marketing
Keď chce firma uplatniť priamy marketing (direkt marketing), môže použiť vlastné informácie, ktoré si sama zhromaždila, alebo si môže tieto informácie objednať u špecializovanej organizácii. Tá nedáva mená, adresy a telefónne čísla svojmu klientovi priamo, ale sama prevádza príslušný mailing, čo umožní danej firme, aby si vybudovala príslušný informačný zdroj. Môže tiež, keď ide o direkt marketing pomocou telefónu, sama kontaktovať vyhľadaných respondentov. Môže tiež rovnako prevádzať výber medzi respondentmi za účelom vytypovania osôb, ktoré sú pre nich najzaujímavejší z hľadiska iných informácií, ktoré má k dispozícií.

Distributéri
Distribúcia je jedným z piatich prvkov výrobkového mixu. V tejto súvislosti sa zmienime iba o vzťahoch medzi výrobcami a distributérmi. Vybudovanie distribučných ciest je pre výrobcov nutnosťou. Pritom však môže medzi výrobcom a distributérom vzniknúť kontroverzní vzťah, lebo ich ciele sú niekedy odlišné, niekedy protichodné. Výrobca sa snaží kontrolovať maloobchodnú cenu a prezentovať svoj výrobok v obchode pomocou účinnej propagácie a na dobre usporiadanej výstavnej ploche. Distributér – a tu máme na mysli maloobchodníka – musí pracovať s celým súborom značiek, vrátane svojich vlastných. Musí tiež organizovať vystavovanie výrobkov a propagačné akcie všetkých výrobcov a stanovovať maloobchodné ceny tak, aby boli zlučiteľné s jeho vlastnými cieľmi.

Referencie
Prvú bitku, ktorú musí výrobca viesť, je bitka o referencie, lebo jeho prvoradou úlohou je, ide hlavne o výrobky bežnej spotreby, aby bol prítomný všade a predovšetkým v supermarketoch. Aby presvedčil distributéra, môže použiť rôznu taktiku? Predovšetkým predložiť argumenty o akosti výrobku, o tom, že odpovedá skutočným potrebám spotrebiteľov a že sa pozitívne líši od výrokov konkurenčných. To je úlohou predajcov, ktorí majú presvedčiť distributéra, aby neodmietal výrobok, ktorý ihneď neprináša požadovaný úspech. Druhý typ argumentácie je pre výrobcov síce jednoduchý, ale do istej miery problematický: ide o úhradu referenčných poplatkov, ktoré si určujú niektorí distributéri a ktoré sú pre nich istým druhom záruky.Iným argumentom - ktorý je nátlakový – je masívna reklama výrobcu: distributér musí prijať výrobok, lebo sa obáva sťažností spotrebiteľov, ktorí sú ovplyvnení reklamou, chcú si výrobok vyskúšať a negatívne vy reagovali, keby nebol v obchode k dispozícii. Mnohí distributéri čelia tejto situácii tím, že požadujú od výrobcu, aby hradil výdaje spojené so zavedením výrobku do predaja.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Laurent Maruani – Abeceda marketingu
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.