Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Správa z pracovnej cesty

Ján Kráľ, Tehelná 48, 847 59 Bratislava

Správa o pracovnej ceste

V dňoch od 07. 01. 2004 do 10. 01. 2004 som sa zúčastnil na pracovnej ceste, ktorá konala v Spišskej Novej Vsi. Mojou spolucestujúcou bola Karolína Lipová, dizajnérka nábytku. Keďže som so sebou viezol aj makety ponúkaných výrobkov, použil som na pracovnú cestu vlastné motorové vozidlo – Škoda Felícia Combi s evidenčnou značkou BA 693 AE. Na pracovnú cestu mi bol poskytnutý preddavok Sk 5000,--. Moja pracovná cesta sa konala kvôli kontraktačnej výstave kancelarského nábytku s medzinárodnou účasťou. So svojou spolupracovníčkou som pripravil prezentáciu našich súčasných výrobkov, pretože som chcel zvýrazniť ich kvalitu. Stretol som sa so zástupcami odberateľov nešej akciovej spoločnosti. Kvôli lepšej prezentácii našich výrobkov som urobil nové vzory výrobkov. Vyplnené anketové lístky odovzdám na spracovanie úsvaru vývoja výrobkov. Počas celej pracovnej cesty som bol ubytovaný v hoteli Spiš.

Ján Kráľ
marketingový pracovník

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk