Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ponuka písacích strojov

KCT WARE, spol. s r. o., Námestie Sv. Anny 19, 911 01 Trenčín

Obchodná akadémia
pani riaditeľka
Kukučínova 2
917 29 Trnava

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo   Vybavuje/linka   Trenčín
128/2002                                  Šamaj/143         11. 02.2002


Vec: Ponuka písacích strojov


Vážená pani riaditeľka,

Dovoľujeme si ponúknuť Vám elektronický písací stroj CANON, typ Type Star 210 s najpokrokovejšou technológiou a veľmi ľahkou obsluhou v kompaktnej forme. Uvedený elektronický písací stroj má tepelný tlačový systém s bodovou matricou. Maximálna rýchlosť tlače je 18 znakov za sekundu. Text možno tlačiť písmom druhu CURIER a SCRIPT PS. Do písacieho stroja sa používa kazetová páska CR-100 s korekčnou páskou (čierna). Cena písacieho stroja CANON spolu s jednou páskou je Sk 13 400,–-. Záručná doba je jeden rok. Robíme záručný i pozáručný servis.

Veríme, že elektronický písací stroj CANON Type Star 210 plne uspokojí Vaše požiadavky na kvalitu a rýchlosť písania.

S pozdravom

Ing. Martin Šamaj
zástupca firmy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk