Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Nokez, a. s., Laborecká 10, 066 01 Humenné

Doporučene

Eugen Masica
Jasenovská 95
066 01 Humenné


Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo       Vybavuje/linka       Humenné
31/14. 02. 2005          12/Ma/162       Mazancová/62       15. 02. 2005

Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru

Na Vašu žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou zo dňa 14. 02. 2005 Vám oznamujeme, že neradi strácame zodpovedného pracovníka s perspektívnym odborným rastom. Keďže máte dohodnuté na novom pracovisku vyššie pracovné zaradenie, čo Vám my v súčasnej dobe nemôžeme ponúknuť, súhlasíme v Vami navrhnutým termínom skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov, lebo v rámci racionalizačných opatrení máme znižovať počty technických pracovníkov.

Chceme sa Vám poďakovať za prácu, ktorou ste prispievali po dlhé roky k plneniu úloh zameraných na prosperitu spoločnosti. Súčasne Vám chceme zaželať všetko dobré na novom pracovisku.

S pozdravom

JUDr. Ján Mikuláš
vedúci osobného oddelenia

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk