Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dopyt na odpad reziva

Herka, výrobné družstvo, Rázusova 162, 083 01 Sabinov

Drevokombinát Komárno
štátny podnik
080 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa  Naše číslo     Vybavuje/linka         Sabinov
58/Simba                                    Simba/778965489     29. 04. 2003


Vec: Dopyt na odpad reziva

Obchodný partner nás upozornil, že Váš podnik má možnosť ponúknuť odrezky z bukového a dubového dreva. Potrebujeme najmenší rozmer 40 x 20 cm. Z odrezkov vyrábame miniatúrne modely z dreva. Oznámte záväzné dodacie a platobné podmienky. Cenu vypočítajte franko vagón stanica Sabinov. Ročne odoberieme 6 vagónov.

Očakávame Vašu ponuku a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom

Príloha
Prospekt firmy

Ing. Karol Simba
vedúci zásobovania

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk