Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Objednávka

PONY, Toryská 27, 821 07 Bratislava

Elmark, s. r. o.
Martinčekova 2
811 04 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa            Naše číslo         Vybavuje/linka    Bratislava
88/Ka 14. 05. 2003             67/By               By/054               20. 05. 2003Vec: Objednávka

Ďakujeme Vám za ponukový list a katalóg kancelárskej techniky.

Zároveň si u Vás objednávame

2 ks telefaxov zn. CANON-44T
3 ks telefaxov zn. PANASONIC 28 AX
1 ks písacieho stroja zn. NAKAJIMA 38

Platba sa uskutoční príkazom na úhradu podľa platných predpisov.

Prepravu si zabezpečíme vlastnými zdrojmi.

S pozdravom

                                               Ing. Lukáš Bystrík
                                               zástupca firmy

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk