Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Reklamácia na výšku telefónneho účtu

Anton Hurka, Jasenovská 3, 066 01 Humenné

TELECOM, a. s.
Námestie Osloboditeľov Centrum
066 01 Humenné

Vec: Reklamácia na výšku telefónneho účtu

Dole podpísaný, Anton Hurka, Vás týmto listom upozorňujem na zlé vyčíslenie telefónneho účtu, ktorý som dostal za mesiac október 2004, pre účastnícku telefónnu stanicu 272 94. Za tento mesiac mi nemohlo počítadlo zaznamenať 589 telefónnych impulzov, lebo som v tomto mesiaci bol na dovolenke a keďže som ešte nikdy nemal tak veľa impulzov som presvedčený, že bude chybné počítadlo Vašej účastníckej stanice.

Preto Vás žiadam o preverenie funkčnosti počítadla a o opravenie jeho konečného stavu podľa skutočnosti. Súčasne Vás žiadam o opravenie môjho telefónneho účtu, ktorý som ochotný uhradiť až po overení jeho správnosti.

S pozdravom

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk