referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslava
Nedeľa, 5. apríla 2020
Úschova účtovných písomností
Dátum pridania: 11.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Edo1986
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 244
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Účtovné písomnosti a záznamy na technických nosičoch dát alebo mikrografické záznamy ich nachádzajúce ukladajú účtovné jednotky podľa vopred ustanoveného poriadku oddelene od ostatných písomností do archívu. Uschovávajú ich po dobu určenú uschovacími lehotami. Pred uložením do archívu musia písomnosti usporiadať pracovníci, ktorí ich používali na svoju prácu a zabezpečiť proti strate, zničeniu alebo poškodeniu. Účtovná závierka a výročná správa sa uschovávajú po dobu desiatich rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú.

Mzdové listy sa uschovávajú po dobu desiatich rokov, údaje z nich potrebné
na účely dôchodkového zabezpečenia a nemocenského poistenia po dobu dvadsiatich rokov. Zoznamy účtovných kníh, účtovné doklady, účtovné rozvrhy, účtovné knihy, odpisový plán, inventúrne súpisy sa uschovávajú po dobu piatich rokov. Projektovo-programová dokumentácia pre vedenie účtovníctva prostriedkami výpočtovej a inej techniky po dobu piatich rokov.  Doklady o výdavkoch a príjmoch v hotovosti po dobu jedného roka po vykonaní daňovej revízie. Inventárne karty hmotného majetku okrem zásob sa uschovávajú po dobu troch rokov nasledujúcich po jeho vyradení, pokiaľ sa v tejto lehote vykonala daňová revízia, alebo po dobu jedného roka po jej vykonaní.

Účtovné doklady a iné účtovné písomnosti, ktoré sa týkajú autorských práv, uschovávajú účtovné jednotky po dobu, po ktorú trvajú tieto práva a povinnosť účtovnej jednotky viesť účtovníctvo. Účtovné doklady, ktoré sa týkajú daňového konania, správneho konania, trestného konania, občianskeho súdneho konania alebo iného konania, ktoré sa neskončilo, uschovávajú účtovné jednotky do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa uvedené konania skončili. Tieto lehoty sú záväzné pre všetky organizácie a podnikateľov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.