Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Upomienka

RATOM Podbrezová, a. s., Petríkova 35, 976 81 Podbrezová

Slovenské energetické
strojárne, a. s.
Továrenská 210
935 21 Tlmače

Vás list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje linka   Podbrezová
273/Pr/Sa                                Čajkanič/057     07. 05. 2004

Vec: Upomienka

Pri kontrole vydaných faktúr sme zistili, že faktúra číslo 937878 zo 14. marca 2004 v sume 1 071 397,- Sk nebola do dnešného dňa uhradená. Predpokladáme, že ste boli dočasne platobne neschopní, preto Vás žiadame, aby ste ju do 10. 05. 2004 dali uhradiť. Uvedomte si, že Vašou zlou finančnou situáciou spôsobujete aj nám platobnú neschopnosť a v konečnom dôsledku ohrozujete existenciu firmy. Veríme, že naše upozornenie bude účinné a nebudeme musieť písať 2. upomienku.

S pozdravom

                                                                  Peter Čajkanič
                                                                  vedúci účtovník

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk