Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Neuhradená faktúra

Železiarne Podbrezová, a. s. Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová

Doporučene

Slovenské energetické
strojárne, a. s.
Továrenská 210
935 21 Tlmače

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka   Podbrezová
                             56/Sa        Čajkanič           06. 05. 2004

Vec: Neuhradená faktúra


Pri kontrole vydaných faktúr sme zistili, že faktúra číslo 07/04 z 15. apríla 2004 v sume Sk 1 071 397.00,- nebola do dnešného dňa uhradená. S prihliadnutím k tomu, že ste nám faktúru neuhradili spôsobujete nám platobnú neschopnosť a aj Vám môžu vzniknúť náklady, ktoré môžu zhoršiť hospodársky výsledok. Ak ste medzi tým dlžnú sumu uhradili, berte túto upomienku za bezpredmetnú.

S pozdravom

                                                         Peter Čajkanič
                                                         vedúci účtovník

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk