Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Ponuka maliarskych prác

STAV-SERVIS, s. r. o., Továrenská 210, 066 01 Humenné

JEDNOTA
spotrebné družstvo
Komenského 24
066 01 HumennéVáš list číslo/zo dňa  Naše číslo  Vybavuje/linka       Humenné
57/Po                                      Podajmi/2365        09. 02. 2004

Vec : Ponuka maliarskych prác


Naša spoločnosť je známa na poskytovanie rôznych služieb. Z údržbárskych prác Vám ponúkame maliarske práce a stavebné práce, ktoré môžete využiť pri rekonštrukciách Vašich predajní. Naši pracovníci Vám za krátky čas kvalitne a rýchlo zrekonštruujú predajňu tak, aby jej prevádzka zodpovedala súčastnému trendu.
Súčasne Vám zasielame aj cenník obsahujúci zoznam všetkých prác, ktoré na požiadanie zákazníka urobíme. Podľa neho si môžete kalkulovať predpokladané náklady na plánovanú rekonštrukciu.

Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

S pozdravom

                                                                                           Martin Podajmi
                                                                                           vedúci dielne

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk