Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dopyt

Juhoslovenské celulózky a papierne, a. s., investičné oddelenie, Rozmarínová 10, 934 01 Štúrovo

Slovenské závody technického skla
akciová spoločnosť
Stromová 5
813 18 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa     Naše číslo Vybavuje/linka        Štúrovo
986/Ju/2004                                Jurčák/256            23. 01. 2004

Vec: Dopyt


Na základe inzerátu v Hospodárskych novinách zo dňa 21. 01. 2004 by sme sa chceli informovať o materiálovom zložení izolačných dielcov MOZIL. Týmito dielcami chceme zastrešiť sklady s rozlohou 800m2. Zašlite nám informácie o ich rozmeroch, hmotnosti, cene a dodacích lehotách.

S pozdravom


                                                                           Peter Jurčák
                                                                           manažér

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk