Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Obchodný list

JEDNOTA, spotrebné družstvo, Komenského 24, 066 01 Humenné

KOZMEX do Mickén
akciová spoločnosť
Nábrežný rad 23
934 12 Levice

Váš list číslo/zo dňa         Naše číslo Vybavuje/ linka    Humenné
666/Sa                           Savo/022                            16. 01. 2004


Vec
Opaľovacia kozmetika


V 2. čísle týždenníka SLOVENKA nás zaujala Vaša ponuka opaľovacej kozmetiky KREOLA.
Pred blížiacou sa letnou sezónou chceme mať na sklade dostatočné množstvo tejto kozmetiky, aby sme ňou mohli pružne zásobovať maloobchodné predajne. Zaujíma nás dodacia lehota, spôsob balenia a cena aj ďalších Vašich výrobkov.

Veríme, že v krátkom čase dostaneme od Vás ponuku aj s cenníkom, čo bude podkladom pre uzavretie kúpnej zmluvy.

S pozdravom

                                                                                                                          Peter Savo
                                                                                                                          vedúci zásobovania

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk