referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľuboslava
Pondelok, 20. septembra 2021
Účtovanie nákladov
Dátum pridania: 26.04.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: krevetkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 382
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 
Zabezpečenie výnosov v podniku je spojené so spotrebou rôznych druhov prostriedkov a služieb vyjadrených v peniazoch – vo výrobnom podniku je to:
1.spotreba zhmotnenej práce – spotreba materiálu, paliva, energie, opotrebenie investič.majetku, spotreba služiab – opravy, prepravné
2.spotreba živej práce – vyjadrujú mzdové náklady

Náklady vznikajú pri výrobe každého výrobku alebo pri uskutočňovaní akéhokoľvek výkonu. Závisí od nich aj HV, čiže sú ekonomickým ukazovateľom. Čím sú náklady nižšie, tým je HV priaznivejší. Účtovníctvo zachytáva náklady tak, aby sa umožnila ich kontrola a zabezpečilo získavanie údajov o nákladoch, dôležitých najmä pre výpočet dane z príjmov, ktorá sa odvádza daňovými úradmi.

Účtovná trieda 5 – náklady:
1. účt.skup. 50-55 – prevádzkové náklady
2. účt.skup. 56-57 – finančné náklady
3. účt.skup. 58 – mimoriadne náklady
4. účt.skup. 59 - daň z príjmov – účtuje sa tu daň.povinnosť podniku vyplývajúca zo zákona

Náklady sa účtujú na účtoch nákladov - vznik a zvýšenie nákladov na strane MD a zníženie na strane D. Účtujú sa narastajúcim spôsobom od začiatku do konca účtov.obdobia. Nemajú začiatočný stav (ZS) a označujú sa ako účty výsledkové. Náklady sa na účtoch tejto triedy sú časovo rozlíšené. Na konci účt.obdobia sa zostatky všetkých účtov nákladov prevádzajú na stranu MD účtov 710 – účet ziskov a strát. Tým sa všetky účty uzatvoria a nemajú zostatky.

Schéma účtovania nákladov

Medzi nákladmi zaujímajú dôležité miesto aj mzdové náklady. Vyjadruje sa nimi spotreba živej práce a súčasne predstavuje odmenu za vykonanú prácu zamestnancov. Mzdy sa vypočítavajú mesačne na základe prvotných záznamov o práci – evidencia dochádzky, úkolový lístok, ...  Hrubá mzda zahrňuje plat, príplatky, prémie, odmeny. Z nej zamestnávateľ v súlade so zákonom strháva z platu zamestnanca odvody na sociálne poistenie (nemocenské, dôchodkové poistenie a garančný fond) a na zdravotné poistenie. Zamestnávateľ platí za zamestnanca 38%. Daň z príjmov sa tiež zráža zamestnancom a odvádza prostrednictvom daň.úradov do štát.rozpočtu. Ostatné zrážky za sporenie, pôžičky.

Mzdové náklady sa účtujú na účte 521 - mzdové náklady (MD) so súvzťažným zápisom na účte 331 – zamestnanci (D) – čím sa vyjadrujú záväzky voči zamestnancom. Príspevky na soc.zabezpečenie sa účtujú na účte 336 – zúčtovanie s orgánmi soc.zab. a zdrav.poist. na D – ako záväzok voči týmto orgánom. V prípade nárokov zamestnancov na dávky nemocenského poistenia (nemocenké počas choroby, prídavky na deti) sa účtuje na tomto istom účte, ale na MD – ako pohľadávka voči týmto orgánom. Mzdy sa účtujú na konci mesiaca na základe zúčtovaciej a výplatnej listiny. Obsahuje súhrnné údaje týkajúce sa zamestnancov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.