referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Sobota, 2. decembra 2023
Hospodárska korešpondencia STN 01 6910
Dátum pridania: 05.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yvee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 106
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 
4.3 Apostrof
Apostrof sa píše ako znamienko vynechania hlásky alebo skrátenia údajov o rokoch vyjadrených číslicami.
PS:Použije sa dĺžeň.
TE:použije sa symbol pre apostrof (´).

PRÍKLADY:
čos’abys’Standard & Poor’s,Incheba ΄99Pf ΄99

5. Interpunkčné znamienka vo vetách
5.1 Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka, dvojbodka
Bodka, výkričník, otáznik, čiarka, bodkočiarka a dvojbodka sa píšu tesne za príslušným slovom bez medzery. Ak je za slovom alebo na konci vety viac interpunkčných znamienok, medzera sa dáva až za posledné z nich.
PRÍKLADY:
Ďakujeme Vám, Vaša Excelencia!
„Čo si povedal?“ – opýtal sa ma.
Opýtal sa ma: „Čo si povedal?“, a pokračoval vo svojom monológu.
Jednotky času sú: hodina (h), minúta (min), sekunda (s); značky jednotiek sa píšu bez bodky.

PS:Bodkočiarka sa píše pomocou dvojbodky a čiarky (: + , = ;).

5.2 Pomlčka
Pomlčka sa píše s medzerou z ľavej i pravej strany. Ak je pomlčka na konci riadku, na začiatku ďalšieho riadka sa už nepíše.
PRÍKLADY:
Na porade sa hovorilo – okrem iného – aj o bezpečnosti pri práci.
Na konkurze na miesto asistenta sa zúčastnilo uchádzači s rozličným vzdelaním – absolventi stredných škôl a univerzít.
Konferencia sa uskutoční 12. – 16. mája 1999. Rýchlik Tatran premáva na trati Bratislava-Košice.

PS:Pomlčka sa píše pomocou rozdeľovacieho znamienka.
TE:Umožňuje využiť špeciálne znaky.

5.3 Úvodzovky
Úvodzovky sa tesne pripájajú k výrazu alebo k vete uvedenej v úvodzovkách. Medzera sa nedáva za ľavé ani pred pravé úvodzovky.
PRÍKLADY:
Opýtal sa ma: „Prečo si neprišiel“?, ale na odpoveď už nečakal.
V odpovedi uveďte heslo „Konkurz“.

PS:Ľavé aj pravé úvodzovky sú umiestnené v rovnakej polohe, píšu sa bez pootočenia valca.
TE:Umožňuje využiť symboly.

5.4 Zátvorky
Zátvorky priliehajú bez medzier z ľavej i z pravej strany výrazu alebo vety uvedenej v zátvorkách. Platí to pre všetky druhy zátvoriek: okrúhle (), hranaté [], lomené a zložené {}. Najčastejšie sa používajú okrúhle zátvorky.
PRÍKLADY:
Vedecké a akademické hodnoty (CSc., DrSc., PhD., ArtD.) sa píšu za menom a priezviskom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou.
Samostatná pravá zátvorka sa používa pri označovaní poznámky pod čiarou a pri označovaní bodov výpočtu malými písmenami (pozri body 15.4 a 16.2).

PS:Ak na klávesnici písacieho stroja nie sú okrúhle zátvorky, nahrádzajú sa lomkou (/).

5.5 Tri bodky
Tri bodky nahrádzajú vynechanú časť vety na začiatku, uprostred alebo na jej konci. Od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou podľa toho, ktorú časť vety nahrádzajú.

Ak sú tri bodky:
a) na začiatku neúplnej vety, od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou,
b) na konci neúplnej vety, pripájajú sa bez medzery k prvej časti vety,
c) uprostred vety, pripájajú sa bez medzery k prvej časti vety, od ostatnej časti vety sa oddeľujú medzerou.

PRÍKLADY:
Tri bodky nahrádzajú vynechanú časť …
Iniciálové skratky… sa píšu s veľkými písmenami bez bodky.
Pri označovaní postupnosti veličín sa tri bodky píšu bez medzery, napríklad a1.....a11.

5.6 Lomka
Lomka (/)sa píše:

a) na vyjadrenie podielu – píše sa bez medzery,
b) na vyjadrenie pomerného vzťahu dvoch veličín – píše sa bez medzery,
c) namiesto okrúhlych zátvoriek, ak sa na klávesnici PS nenachádzajú – pozri bod 5.4,
d) medzi variantnými výrazmi – píše sa bez medzery,
e) na oddeľovanie veršov v súvislom texte – píše sa s medzerou z ľavej i pravej strany.

PRÍKLADY:
¼,17/19
spotreba 805 l/100 km
V stredu bude seminár o vyraďovaní spisov. /Seminár bude v zasadacej miestnosti na druhom poschodí./
Zdokonaliť /zdokonaľovať, príbuzné/nepríbuzné, jazyka, -mi/-ami
Dnes / na miesto, kde užasnutý stojím / tá zem sa otvára / a zas ho vracia svojim.

 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.