referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Emil
Utorok, 31. januára 2023
Hospodárska korešpondencia STN 01 6910
Dátum pridania: 05.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yvee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 106
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

Mnoho úradníkov (česť výnimkám) neovláda správne písanie a úpravu hospodárskych písomností. Iba taký krátky výcuc z doteraz platnej normy STN 01 6910 o pravidlách písania a úpravy písomností.

1. Predmet normy
Táto norma určuje jednotné pravidlá písania znakov, znamienok, skratiek, značiek, čísel a zostáv pomocou štandardnej klávesnice, ďalej pravidlá účelnej a prehľadnej tvorby textu, pravidlá úpravy úradných, obchodných a osobných listov v tuzemskom styku, ako aj pravidlá úpravy cudzojazyčných úradných a obchodných listov. Účelom normy je zabezpečiť ľahšiu a jednoznačnú čitateľnosť textu, umožniť jednoduchšie a prehľadnejšie spracovanie informácií a racionálnejšiu prácu s písomnosťami. Norma zohľadňuje viaceré európske normy a zvyky, dodržiava doteraz platné STN. Norma je spracovaná v súlade s Pravidlami slovenského pravopisu.

Ustanovenia normy sa vzťahujú aj na písanie textu iných druhov písomností, napríklad smerníc, správ, zápisníc, posudkov a podobne, okrem ich úpravy.
Pri úprave osobitných druhov písomností (písomností právneho charakteru, bibliografických písomností, rukopisov určených sa sadzbu a pod.) treba dodržať príslušné smernice alebo normy.

2.Termíny a definície, značky
Na účely tejto normy sa používajú tieto termíny a definície:

2.1 textový stĺpec: textom zaplnená plocha papiera
2.2 záhlavie: priestor nad textovým stĺpcom
2.3 päta strany: priestor pod textovým stĺpcom v dolnej časti listového papiera
2.4 zarážka: prázdne miesto na začiatku riadka označujúce začiatok odseku; jeho šírka zodpovedá piatim medzerám
2.5 znakové rozpätie: vzdialenosť medzi stredovými osami dvoch susedných znakov
2.6 riadkové rozpätie: vzdialenosť medzi dvoma za sebou nasledujúcimi riadkami
2.7 jednoduché riadkovanie: riadkové rozpätie 1
2.8 bloková úprava ľavého okraja: písanie začiatku odsekov od ľavej zvislice textového stĺpca
2.9 bloková úprava pravého okraja: písanie textu so zarovnaným pravým okrajom
2.10 adresové pole: pole na umiestnenie poštovej adresy
2.11 adresové pásmo: pásmo vymedzené vnútri adresového poľa, ktoré určuje maximálnu plochu na napísanie poštovej adresy

V tejto norme sa použili tieto značky:
PS: písací stroj
TE: textový editor

3.Písmená
Štandardná klávesnica písacieho stroja i počítača umožňuje napísať všetky písmená slovenskej abecedy.

3.1Písmená s diakritickými znamienkami
Písmená s diakritickými znamienkami, ktoré sa nachádzajú na klávesnici, píšu sa priamo z klávesnice (ä, á, é, í, ý, ô, ú, č, ľ, ň, š, ť, ž).
Malé písmená s dĺžňom a mäkčeňom (ó, ŕ, ĺ, ď) sa píšu pomocou mŕtveho klávesu. Najprv sa napíše príslušné diakritické znamienko (mäkčeň pomocou preraďovača), potom písmeno. Veľké písmená s dĺžňom a mäkčeňom sa píšu pomocou mŕtveho klávesu – najprv diakritické zna-mienko, potom pomocou preraďovača veľké písmeno.

TE: Umožňuje využiť rozličné funkcie pri písaní veľkých písmen.

PRÍKLADY:
vŕba, dĺžka, podľa, kópia, dlžník, Európa, Ďumbier, Óda na radosť…
Poznámka: Mŕtvy kláves je kláves pre dĺžeň a mäkčeň, po ich napísaní sa neposúva vozík písacieho stroja alebo kurzor na ďalšiu pozíciu.

3.2Cudzie písmená
PS: Cudzie písmená:
- môžu sa vytvoriť na klávesnici (ç= c + ,; ő = o + „; ű = u + „;ĕ = e + ˇ; a pod.).
- chýbajúce diakritické znamienko sa môže dopísať rukou (ę, đ, ö, ů, â, Ę, Đ a pod.).
- použije sa prepis do slovenčiny (ö = oe, ü = ue, ń = ň, ç = s, ş = š, a pod.).
- chýbajúce diakritické znamienko sa môže vynechať (ł = l a pod.).
TE: Umožňuje vložiť do textu príslušný symbol.

4. Interpunkčné znamienka v slovách
4.1 Rozdeľovacie znamienko
Rozdeľovacie znamienko sa píše na konci riadka pri rozdeľovaní slov tesne za prvou časťou rozdeleného slova bez medzery.

PRÍKLADY:
Obraciame sa na Vás so žiadosťou o organizačné zabezpečenie celo-
štátnej konferencie o...

4.2 Spojovník
Spojovník sa píše pomocou rozdeľovacieho znamienka bez medzier. Spojovník spája:
- dve slová na vyjadrenie spolupatričnosti pôvodne samostatných slov,
- jednotlivé časti zložených slov vyjadrených číslicami a písmenami,
- iniciálovú skratku a príponu.

PRÍKLADY:
Elena Maróthy-Šoltésová, Bratislava-Staré mesto, Poprad-Tatry,
vedecko-technický, slovensko-český, žlto-čierny, už-už, 3-dielny, 8-percentný, 5-násobný, 4-litrový, 11-stupňový, SDĽ-ka, z TANAP-u, v SĽUK-u

Ak je spojovník na konci riadka, musí sa zopakovať aj na začiatku nasledujúceho riadka bez medzery pred druhou časťou výrazu.
PRÍKLADY:
… slovensko-
-nemecký …

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.