referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Hospodárska korešpondencia I.
Dátum pridania: 05.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yvee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 041
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.85 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 
PRÍKLADY:
Peter Hrušovský, akademický architektLadislav Szabó, akademický sochár
Bystrík Malovec, akademický maliar
Pripomenuli sme si výročia úmrtia akademického maliara Albína Brunovského.

Vedecko-pedagogické tituly a umelecko-pedagogické tituly profesor a docent sa píšu pred akade-mickými titulmi skratkou prof., doc. Dočasne priznané pedagogické tituly hosťujúci profesor, hos-ťujúci docent (v skratke hosť. prof., hosť. doc.) sa uvádzajú pred meno a ostatnými titulmi.

PRÍKLADY:
prof. PhDr. Ján Horecký, DrSc.doc. RNDr. Peter Plachý, CSc.
hosť. prof. RNDr. Ján Malý, CSc.
Titul čestný doktor sa uvádza skratkou Dr.h.c. pred menom a ostatnými titulmi.

Poznámka: Skrátená forma akademických titulov doktorského štúdia sa píše skratkou Dr. s veľkým začiatočným pís-menom, uprednostňovať však treba úplnú formu (MUDr., MVDr., a pod.).

7.2.2 Skratky akademických a vedeckých hodností
Skratky vedecko-akademických hodnotí PhD. (doktor filozofie) a umelecko-akademických hodnos-tí ArtD. (doktor umenia) sa uvádzajú za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou. Skratky vedec-kých hodností CSc. (kandidát vied) a DrSc. (doktor vied) sa píšu obdobne.

PRÍKLADY:
MUDr. Peter Kopáč, PhD.Mgr. art. Eva Janošová, ArtD.
doc. RNDr. Soňa Makulová, CSc.prof. PhDr. Jozef Mistrík, DrSc.

Vedecká hodnosť akademik sa píše pred menom a neskracuje sa; ostatné tituly sa pritom vynechávajú.

7.2.3 Skratky vojenských a policajných hodností
Skratky vojenských a policajných hodností sa píšu pred menom s malým začiatočným písme-nom. Ak sú pred menom uvedené tituly, hodnosť sa uvádza pred nimi.

PRÍKLADY:
nstržm. Miroslav Vrábeľpplk. prof. JUDr. Slavomír Ondrejka, DrSc.

7.3 Skratky právnych foriem organizácií
Ak sú skratky právnych foriem organizácií uvedené pred názvom organizácie, oddeľujú sa medzerou, ak sú uvedené za názvom, od názvu organizácie sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Medzi jednotlivé zložky skratky sa dáva medzera.

PRÍKLADY:
ver. obch. spol. alebov. o. s.verejná obchodná spoločnosť
kom. spol. k. s. komanditná spoločnosť
spol. s r. o. s. r. o.spoločnosť s ručením obmedzeným
akc. spol.a. s.akciová spoločnosť
š. p. - štátny podnik
s. d.- spotrebné družstvo
v. d.- výrobné družstvo
b. d.- bytové družstvo
Valné zhromaždenie a. s. Slovnaft schválilo…
VSŽ Holding, a. s.BSS, spol. s r. o.CONCO, v. o. s. SPP, š. p.
EuroTel, akc. spol.ŠkoFIN, s. r. o.Textilanka, v. d.Jednota, s. d.
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.