referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Hospodárska korešpondencia I.
Dátum pridania: 05.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: yvee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 041
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.9
Priemerná známka: 2.85 Rýchle čítanie: 6m 30s
Pomalé čítanie: 9m 45s
 

6. Medzera
Jedna medzera sa kladie:

- medzi slová a vety,
- za posledné interpunkčné znamienko,
- pred pomlčku i za ňu,
- za skratky,
- za čísla, v zmiešaných číslach medzi celé číslo a jeho zlomok, pri členení čísiel,
- medzi trojčíslie a dvojčíslie poštového smerovacieho čísla (PSČ),
- za značky.
Dve medzery sa kladú:
- medzi číselné označenie časti textu a jej názov,
- medzi PSČ a názov dodávacej pošty v poštovom adresovaní.

Tri medzery sa kladú:
- medzi slová zvýraznené riedeným písmom, ako aj medzi takto zvýraznené a nezvýraznené slová.

Medzera sa nedáva:
- v zložených slovách písaných so spojovníkom,
- pred lomku ani za ňu,
- za ľavú ani pred pravú zátvorku,
- za ľavé ani pred pravé úvodzovky.

7. Skratky
7.1 Ustálené textové skratky
Za ustálené textové skratky sa dáva bodka, za ktorou nasleduje medzera. Bodka a medzera sa dáva aj za skratku predložky v geografických názvoch.

PRÍKLADY:
r., t. r., o. i., atď., ap., a pod., t. j., tzv., napr., resp., v. r., a. a., Nové Mesto n. Váhom, Brezová p. Bradlom

7.2 Skratky titulov a hodností
Skratky titulov a hodnotí uvedených pred menom sa píšu bez čiarky, skratky hodnotí uvedených za menom sa oddeľujú od mena čiarkou a medzerou.
7.2.1Skratky akademických titulov

Skratky akademických titulov sa uvádzajú pred menom. Za skratku sa dáva bodka a od mena sa od-deľuje medzerou.
PRÍKLADY:
Bc.- bakalár
RNDr.- doktor prírodných vied
Mgr.- magister
PharmDr.- doktor farmácie
Mgr. art.- magister umenia
PhDr.- doktor filozofie
Ing.- inžinier
JUDr.- doktor práv
Ing. arch.- inžinier architekt
PaedDr.- doktor pedagogiky
MUDr.- doktor všeobecnej medicíny
ThDr.- doktor teológie
MVDr.- doktor veterinárnej medicíny

Bc. Helena ŠťastnáPaedDr. Jozef SlovákMgr. art. Eva Brunovská
Ak je pred menom viac titulov, neskôr získané titulu sa píšu pred skôr získanými titulmi. Akade-micko-vedecký titul Dr. sa píše pred skôr získaným akademickým titulom.

PRÍKLADY:
JUDr. Ing. Mária PríkopskáDr. Ing. Ján Malý

Tituly akademický architekt, akademický sochár, akademický maliar sa píšu v neskrátenom tvare za menom, od ktorého sa oddeľujú čiarkou a medzerou. Vo vetnej súvislosti sa od ďalšej časti vety oddeľujú čiarkou a medzerou alebo sa umiestňujú pred menom, od ktorého sa oddeľujú medzerou.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.