referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Obstaranie DM
Dátum pridania: 12.05.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janulienocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 256
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 7m 0s
Pomalé čítanie: 10m 30s
 

1.kúpou
2.vlastnou činnosťou – aktivácia
3.bezodplatným nadobudnutím podľa osob. predp. resp. darovaním
4.preradením z osob. užívania do podnikania
5.na zákl. zmluvy o najatej veci

DNM> 50 000,-Sk (vrátane)
DHM> 30 000,-Sk (vrátane)

1.KÚPOU
- na základe FA, pričom učt. obstarania podľa charakteru maj. na účte 041-DNM,042-DHm a
043-DFM.
- pri tomto spôsobe je možné poskyt. DOD preddavok, pričom učt. podľa charakteru maj. na účtoch 051,052,053.
- zúčt. poskyt. preddavku sa uskutoční po prijatí FA od DOD za príslušný maj. na zákl. interného dokladu (ID) 321/051(052), pri DFM 379/053.

Účtovanie:
ÚP/ÚD
Text
suma
MD
D
1/VBU
poskyt.preddavok na nákup program.balíka

30 000

051

221
2/PFA
za prog.balík
a)suma
b)DPH
c)spolu

62 000
11 780
73 780

041
343

321
3/VPD
úhrada za inštaláciu (neplatiteľ DPH)

10 000

041

211
4/ZZU
zápis o zaradení PB do užívania v OC

72 000
013
041
5/ID
zúčt. preddavku za nákup softvéru

30 000

321

051
6/VBU
úhrada po zohľ. preddavku
43 780
321
221

Účtovanie ZN:
- neobstarávajú sa kúpou!!
ÚP/ÚD
Text
suma
MD
D
1/ID
notárske, súdne a správne popl. hradené zakladateľom

18 000

538

365
2/ID
Cestovné výd.suvis. s obst.
22 000
512
365
3/PFA
od DOD za nájomné(tel.fax)
50 000
518
321
4/ZVL
zúčt. miezd pracovníkom
15 000
521
331
5/ID
aktivácia ZN v celk. výške
105 000
041
623
6ZZU
zaradenie do DNM
105 000
011
041

Účtovanie obstarania DHM:

ÚP/ÚD
Text
suma
MD
D
1/VBU
Preddavok na nákup stroja
500 000
052
221
2/PFA
od DOD za stroj a)suma
b)bez DPH
c)spolu
800 000
152 000
952 000
042
343

321
3/PFA
od DOD za montáž stroja
25 000
042
321
4/VPFA
doprava stroja vlast. vozidlami
40 000
042
622
5/ID
zúčt.cla a col.popl. resp. dovoznej prirážky pri dovoze stroja
110 000
042
379
6/ZZU
zaradenie stroja do užívania
975 000
022
042
7/ID
zúčt. preddavku za nákup DHM
500 000
321
052
8/VBU
úhrada FA po zohľadnení predd.
492 000
321
221

Účtovanie DNaHM, kt. nespĺňajú cenový limit:

- ide o NM,kt. cena je menšia ako 50.tis.Sk a HM, kt.cena je menšia ako 30tis.Sk ale doba užívania je dlhšia ako 1 rok.
ÚJ sa rozhodne ako bude o takomto maj. účtovať:
pri NM môže vytvoriť AE, napr. 013,014 a pod. alebo ho môže zúčtovať do NÁKLADOV - ak ho nepovažuje za DNM.
pri Hm môže vytvoriť AE k účt. 022,... alebo si môže vytvoriť nový syntet. účet 028-DHM nespĺňajúci cen. limit. Ak o maj. rozhodne, že ho nebude považovať za DHM tak o ňom účtuje ako o ZÁSOBÁCH..
ÚP/ÚD
Text
suma
MD
D
1/PFA
za softvér pre sklad úJ ho a) považuje za DNM b)
c)
25 000
4 750
29 750
041
343

321
2/VPD
priama úhrada inštalácie sof.doPC
2 000
041
211
3/ZZU
zaradenie soft. do užívania
27 000
013/AE
041
4/PFA
za soft.pre evid.,
ÚJ ho nepovažuje za DNM
11 000
518
321
5/PFA
za 2ks pís. strojov v cene a)
15 100,- za kus b) ÚJ ho nepovažuje za DHM c)
30 200
5 738
35 938
111
343

321
6/PRI
prevzatie PS do skladu
30 200
112
111
7/VYD
výdaj PS do používania
30 200
501
112
8/PFA
za regály do skladu a)
b)
c)
50 000
9 500
59 500
042
343

321
9/ZZU
zaradenie regálov do užívania
50 000
022/AE
042

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.