referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Magdaléna
Pondelok, 22. júla 2024
Hospodárska politika štátu
Dátum pridania: 18.07.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Janulienocka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 521
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.1
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 3m 30s
Pomalé čítanie: 5m 15s
 
HP štátu-je súhrn nástrojov rozhodovacích procesov a opatrení štátuv jednotlivých oblastiach ekonom.života na úrovni Mikro a Makroekonomiky.
- nositeľom HP je štát a jeho mocenské vládne orgány a inštitúcie-parlament, vláda, CB...Okrem štátu môžu byť aj medzinárodné organ. a nadnárodné orgány v rámci integračných zoskupení.
Výkonným org.HP je vláda. Ciele HP spočívajú v zabezpečení efekt.politiky,udržanie určitej rovnosti spoloč.a udržiavanie stability.
Ciele členíme:
1) podľa časového hľadiska: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé
2) podľa hľadiska stability: zabezp.zamestnanosti, cenovej stability, ekon.rastu, rovnováhy plat.bilancie, optimálneho rozdelovania dôchodkov(soc.zabezp.).


Tieto ciele sleduje Stabilizačná politika,poznáme aj
Expanzívna pol.- podporovanie podn.aktivity výrobcov.Opatrenia na hosp.rast,a snaží sa o celkový rast ekonomiky.
Reštrikčná pol.- opatrenia na obmedzovanie výroby,spomalenie rastu eko.,obmedzuje investície.
Úlohy štát dosahuje pomocov nástrojov HP. Podľa použ.nástrojov:
fiškálna- rozpočtová pol.
monetárna- peň.a úverová pol.
zahranično- obchodná pol.
dôchodková pol.

Monetárna politika-regulácia množ.peňazí v obehu, tak, aby sa vytvorili podm.na rozšírenie alebo obmedzenie úveru.Cieľom je ovplyv.efek.dopyt, zamestnanosť.
Podľa cielov- expanzívna MP a reštrikčná MP.
Štátne org.využ.viaceré nástoje MP:
priame- administratívne-regulácia invest.činnosti-OB poskyt.úver len na zákl.štátnych záruk.Regul.spotreb. úveru-predaj na splátky-org.určia dobu splatnosti.
nepriame- ekonomické- určenie diskontnej sadzby-CB reguluje úverové možnosti OB,určujú úrokové sadzby za kt.si OB požičiavajú peniaze CB. Stanovenie povinných min.rezev-CB stanovuje OB min.mieru rezerv. Operácie na voľnom trhu-CBnakupuje a predáva štátne CP

Ciele HP:
Zabezpečenie efekt.eko
Udržanie urč.miery rovnosti spoločnosti-
Zabezp.a udržanie stability-recesia v 70rokoch priniesla pokles real.produktu,nezamestnanosť, nevyužívanie vyr.kapacít, vysokú infláciu. Žiadný štát nedosiahne plnú zamest.,nizku infláciua slobodné p-kanie.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.